Ämne: Kollektivavtal

Almega har en stark tilltro till kollektivavtal. Vår uppfattning är att kollektivavtal kan vara en konkurrensfördel i förhållande till andra länder. Men vi behöver modernisera avtalen.

Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?

Av David Wästberg, 01 Jul 2014
Arbetsmarknad · Den svenska modellen · Jonas Stenmo · Kollektivavtal · konfliktregler · Lönebildning · Tjänstesektorn

Hur behöver de konfliktregler som i stort sett gällt sedan Saltsjöbadsavtalet reformeras för att fungera bättre i en allt mer globaliserad värld?

Jonas Stenmo

Framtidens kollektivavtal bör byggas utifrån individen

Av David Wästberg, 30 Jun 2014
gränslöst arbete · Kollektivavtal · Saco · Sveriges Ingenjörer

Vid ett seminarium på måndagen deltog företrädare för Almega och förbunden inom Saco samt arbetsgivare, arbetstagare och opinionsbildare. Samtalet handlade om hur kollektivavtalen kan ta hänsyn till vårt allt mer gränslösa arbete, frågor om lönebildning och ersättningar samt hur avtalen kan ge både individer och företag ökad frihet och makt att träffa egna överenskommelser. Your […]

Efterkontroller och uppföljning av #kompetensinvandring rätt väg att gå

Av Fredrik Voltaire, 16 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · Kollektivavtal · kompetensinvandring · Migrationsverket

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.

Viktigt med verksamhetsanpassade kollektivavtal

Av Jonas Milton, 14 Apr 2014
Kollektivavtal · Pernilla Ström

Pernilla Ström, som bland annat driver företag inom hästuppfödning/ridskola, beskrev i en tänkvärd kolumn för en tid sedan i SvD nackdelarna med kollektivavtal som inte är anpassade för verksamheten. De kollektivavtal som tillhandahålls för hennes verksamhet är inte alls anpassade utan tar sin utgångspunkt för helt andra verksamheter.

Sjöbefälföreningens oseriösa förhandlande

Av Stefan Koskinen, 24 Mar 2014
individuell lönesättning · Kollektivavtal · Konflikt · LO · Sjöbefälförening · strejk

Sjöbefälsföreningen, SBF, har nu tackat nej till bud från medlarna och sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafiken. Med sitt agerande sätter de nu hela sin organisations goda rykte på spel genom oseriöst förhandlande där de obstruerar ett nytt modernt kollektivavtal inom Skärgårdsområdet. Därmed ställer sig SBF också sida vid sida med de mest stridbara grenarna av LO.

Anpassa den svenska modellen till dagens verklighet

Av Jonas Milton, 14 Feb 2014
Den svenska modellen · Kollektivavtal · sifferlösa avtal · Unionen

En tydlig trend i Sverige är att kollektivavtal som gäller tills vidare blir fler och att fler anställda omfattas av så kallade sifferlösa avtal. Ungefär 800 000 anställda kommer att omfattas av sifferlösa avtal under nästa år.

Vision gör snäv tolkning för egen vinning

Av Stefan Holm, 04 Feb 2014
Annika Strandhäll · EU · Kollektivavtal · LOU · offentlig upphandling · upphandlingsdirektiv · Vision

Det är med besvikelse vi på Almega noterar att fackförbundet Vision, på SvD Brännpunkt 29/1, drar den enkla, men samtidigt så felaktiga slutsatsen att den nya EU-lagstiftningen kan göra det obligatoriskt att ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling.

Upphandling mer än bara ekomat

Av Stefan Holm, 21 Jan 2014
EU · Internationellt · Kollektivavtal · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänstesektorn · Upphandling

Så kom den då, äntligen, det nya upphandlingsdirektivet som har förhandlats klart i Bryssel. Troligen införlivas det i svensk LOU (Lagen om offentlig upphandling) i mars 2016.

Kan vi vässa den svenska modellen?

Av Jonas Milton, 07 Jan 2014
Den svenska modellen · Kollektivavtal · löneavtal

Jag blir ofta kontaktad av utländska företagsledare i samband med att man överväger etablering eller precis har etablerat sig i Sverige. Vi diskuterar vanligtvis förutsättningarna kring att bedriva verksamhet i Sverige – det svenska företagsklimatet kort och gott. Det handlar om bolagsbeskattning och sociala kostnader, men även om vårt utbildningssystem och möjligheter att skaffa bostäder […]

Det här handlar skärgårdskonflikten om

Av Stefan Koskinen, 06 Nov 2013
Kollektivavtal · Konflikt · löneutveckling · normerande lönetariff · Seko · skärgårdskonflikten

Vad handlar konflikten egentligen om? Jo, att Seko på avtalsområdet har en så kallad ”normerande lönetariff” i kollektivavtalet. Det finns en tabell som säger vad man får i lön, varken mer eller mindre. Det är för företaget ett kollektivavtalsbrott att såväl underskrida som överskrida tariffen. Så här ser den ut för 2012: Begynnelselön: 17 031 […]

Page 1 of 812345...Sista