Ämne: Valfrihet

Hur ska man hitta ett jobb?

Av Marie Silfverstolpe, 26 Apr 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Valfrihet

Idag presenterar Svenskt Näringsliv den andra delen i vårens rekryteringsenkät. Den här gången handlar det om vilka rekryteringsvägar företagen använt när de söker nya medarbetare. Föga förvånande är det informella kontakter som är det överlägset vanligaste sättet medan användandet av arbetsförmedlingen har sjunkit. Ungefär nio av tio av våra företag tycker att det informella sättet […]

Valfrihet – vad innebär det?

Av Marie Silfverstolpe, 07 Apr 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Kvalitet · Valfrihet

I måndags intervjuades Ulf Lindberg i Rapport om den enkät som visat vilket litet förtroende för Arbetsförmedlingen som enskilda medborgare har. Jag är övertygad om att svenska folket vill ha möjlighet att fritt välja bland ett antal godkända leverantörer.

Utanförskapet är fortfarande aktuellt

Av Marie Silfverstolpe, 27 Mar 2010
Arbetsmarknad · Arbetsmiljö · Valfrihet

Enligt Försäkringskassans senaste statistik så har det så kallade ohälsotalet sjunkit till 32,2, en minskning med  knappt 7 % sedan februari 2009. Glädjande nog så sjunker de långa sjukskrivningarna och de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Trots det finns det mycket kvar att göra.

Sida 9 av 9Första...56789