Ämne: välfärdsföretag

Välfärdsföretag får inte uttala sig om välfärdsutredningen

Av Ulf Lindberg, 08 Dec 2016
Ilmar Reepalu · Välfärd · välfärdsföretag · Vinstbegränsning

Utredning om vinster i välfärden fortsätter på inslagen kritiserad väg. Avslöjanden om ett felaktigt urval av företag i analysen, en forskare som hoppade av utredningen för att rädda sitt eget skinn och en doktor i ekonomi som kritiserade Reepalu för att felaktigt använda dennes forskning var bara början. Nu har utredningen gått ut för remiss – och det visar sig att regeringen inte bemödat sig att fråga ett enda av de över tio tusen berörda företagen om hur förslaget påverkar dem, förutom statligt ägda Lernia.

Fortsatt kamp för konkurrens på lika villkor

Av Jonas Milton, 04 Jun 2015
Eva Jansson · Hälsingland · Hälsovalet i Sverige AB · Konkurrens · Välfärd · välfärdsföretag

Konkurrens på lika villkor mellan privata företag och den offentliga sektorns aktörer borde vara en självklarhet. Att så inte är fallet har vi långa rader av exempel på från alla delar av landet.

Entreprenörsanda i motvind och medvind

Av Jonas Milton, 18 Maj 2015
Lindesberg · Nora · Örebro · Socialdemokraterna · Solberga Förskolor · välfärdsföretag

Runt om i Sverige sprudlar det av entreprenörsanda, inte minst i branscher som tidigare varit förbehållna den offentliga sektorns aktörer. Vårdcentraler, äldreomsorg, personliga assistenter, skolor och förskolor är några exempel där privata initiativ skapat nytänkande.

Nytänkande har alltid varit ifrågasatt

Av Jonas Milton, 28 Apr 2015
Manpower · Rut-avdrag · Ulla Murman · välfärdsföretag

Skråväsendets avskaffande 1846 och genomförandet av det som kallats den fullständiga näringsfriheten 1864 var ett par avgörande steg i det moderna Sveriges framväxt. Men inskränkningar av den fria företagsamheten är ingenting som enbart hör hemma i en historisk tillbakablick utan något som är verklighet även den dag som idag är.

Välfärdsföretagaren är ingen Joakim von Anka

Av Jonas Milton, 13 Apr 2015
Anna-Karin Zakrisson · Kungsfors · Prosperitas Utbildning · välfärdsföretag

Av diskussionerna om vinster i välfärdsföretagen är det ibland lätt att få intrycket att det handlar om en bransch där pengarna flödar och där möjligheterna till snabba klipp är goda. Men välfärdens entreprenörer har sällan några likheter med Joakim von Anka och hans sorglösa liv i pengabingen.

Vinstdebatten minskar entreprenörsenergin

Av Jonas Milton, 23 Mar 2015
Gävle · Hälsocentralen City · välfärdsföretag · vinstdebatten

Exakt vad vinstbegränsningarna i välfärdsföretagen kommer att innebära är för tidigt att säga. Men redan debatten och de reella hot som lurar bakom knuten har lagt en hämsko över branschen.

Välfärdsföretagarna är inga parasiter, Greider!

Av Jonas Milton, 19 Mar 2015
Eva Högberg · Göran Greider · välfärdsföretag · vinstdebatten

Vad hände med att visa respekt för sina meningsmotståndare? Att kalla alla välfärdsföretagare för parasiter är inget som hör hemma i en konstruktiv debatt. Tyvärr är dock detta en vanlig retorik bland många politiska motståndare till välfärdsföretag.