Ämne: Utbildning

Minska glappet skola-näringsliv

Av Fredrik Voltaire, 22 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Ulrika, Många företag i tjänstesektorn har problem med sin kompetensförsörjning, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2012. Svårigheterna är störst vad gäller rekrytering av eftergymnasialt utbildade. 63 procent av företagen i tjänstesektorn har haft svårt att hitta personer med lämplig yrkeshögskoleutbildning, och 60 procent har haft svårt att rekrytera högskoleutbildade. Dessa flaskhalsar kring kompetensförsörjningen begränsar företagens […]

Mer kompetensutveckling i arbetslivet

Av Fredrik Voltaire, 21 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Hej Ulrika på Unionen, kul att få bloggduellera mot dig! Jag håller med om att företagens investeringar i kompetensutveckling av sin personal är mycket viktigt. Håller också med om att de borde öka. Men tyvärr finns ett antal hinder som håller tillbaka investeringarna. De måste undanröjas.

En skola i takt med sin samtid

Av Fredrik Voltaire, 21 Maj 2012
Arbetsmarknad · Bloggduell · Kompetens · Konkurrens · Utbildning

Debatten om skolan handlar nu i hög grad om vi ska prioritera jämlikhet eller höga kunskapsresultat. Grund- och gymnasieskolan har under lång tid följt en utveckling med ökad jämlikhet som främsta ledmotiv, med tanken att skolan främst ska utjämna förutsättningarna för elever med olika social bakgrund. Om denna tanke ska genomföras fullt ut, finns inget […]

Välkommen till frukostmöte om studentmedarbetare

Av Marie Silfverstolpe, 08 Maj 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Seminarium · Utbildning

Att studenter saknar relevant arbetslivserfarenhet, det vet vi från flera undersökningar. Men hur ska det kunna blir bättre? Det kommer vi att diskutera vid ett frukostmöte om studentmedarbetare den 23 maj här i Stockholm. Välkommen att lyssna på företrädare för Almega, Jusek, Hallvarsson & Halvarsson, Manpower och politikerna Louise Malmström, socialdemokratisk ledamot i Utbildningsutskottet och […]

Medelklassens låtsaslek

Av Håkan Eriksson, 04 Apr 2012
Konkurrens · Kvalitet · Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

Jag tänker inte välja, för valet är ändå inte något riktigt val. Dessutom är val av skola, vård och omsorg bara en låtsaslek för den bortskämda medelklassen. Ungefär så resonerar Malin Ullgren idag i sin krönika i DN Kultur.

Bra synpunkter från Annie Lööf

Av Marie Silfverstolpe, 30 Mar 2012
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanning · Konkurrens · Utbildning · Valfrihet

För oss som i flera år påpekat de stora matchningsproblem som finns på  arbetsmarknaden och förespråkat att Arbetsförmedlingen ska tillämpa den lag om valfrihetssystem som myndigheten har möjlighet till är det positivt att läsa näringsministerns debattartikel i Svenskan. 

Dålig koppling!

Av Marie Silfverstolpe, 29 Mar 2012
Internationellt · Utbildning

Det är alldeles för dålig koppling mellan näringslivet och universitet och högskolor. Att få in mer praktiska inslag i utbildningsplanerna tycks ta tid och det är inte heller en ny fråga. När jag var aktiv i studentpolitiken i mitten av 70-talet så var det en fråga som diskuterades intensivt.

Den svenska skolan är bättre än den finska!

Av Fredrik Voltaire, 20 Mar 2012
Kompetens · Utbildning

DN publicerade igår en replik av Eva Alderborn, programrektor på Lundellska skolan. Jag stödjer helt hennes kommentarer på debattartikeln Principen om en bra skola för alla gäller inte längre som argumenterar för att den finska skolan är bättre än vår, och samtidigt i ett svep angriper friskolor, kommunalisering och målstyrning. Debattartikeln av Per Kornhall, undervisningsråd vid […]

Almegatidningen lyfter ledarskapet i tjänsteföretag

Av Teresa Jonek, 01 Mar 2012
Forskning · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

En intressant nyhet i Almegatidningen är den nya avdelningen Tjänsteledarskap. Tjänsteföretagens främsta tillgång är medarbetarna och deras kompetens. Hur väl man lyckas skapa förutsättningar för medarbetarna att nyttja sin kompetens, vara kreativa och kunna förstå värdeleveransen är helt klart avgörande för hur väl affärerna kommer att gå.

”One size” fungerar inte i skolan!

Av Fredrik Voltaire, 13 Feb 2012
Kompetens · Utbildning

Sedan 1971 har vi haft en enhetlig grundskola, och sedan 1991 en enhetlig gymnasieskola. Modellen ”one size fits all” har blivit den förhärskande. Näringslivets inflytande har minskat. Utbildningarna har samlats under ett gemensamt regelverk, och all grundskoleutbildning har gjorts 9-årig och all gymnasieutbildning 3-årig.

Sida 5 av 9Första...34567...Sista