Ämne: Utbildning

Sverige tar matchen

Av Jonas Milton, 05 Okt 2012
Omsorg · Tjänsteexport · Tjänstesektorn · Utbildning · Vård

Tjänsteexporten växer starkt och det är en utveckling som har stor betydelse för Sverige. På bara åtta år har värdet av den svenska exporten av tjänster fördubblats – vi exporterar tjänster till utlandet för 490 miljarder kronor eller 1 300 miljoner om dagen. Det motsvarar 30 procent av den totala svenska exporten.

Perspektiv på den svenska välfärden

Av Gästbloggare, 04 Okt 2012
Kvalitet · Utbildning · Valfrihet · Vård

Det är lätt att bli så upptagen av den inrikespolitiska debatten så att man glömmer att det finns en värld utanför landets gränser. Välfärdsfrågan är het i runt om i många länder. Även där brottas man med frågorna om hur framtidens välfärd ska organiseras och finansieras. Man ser att vi går mot stora utmaningar när […]

Lågt intresse för samverkan med näringslivet

Av Fredrik Voltaire, 26 Sep 2012
Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Två tredjedelar av alla med lång högskoleutbildning hamnar i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna. Därför är intresset stort i många tjänsteföretag för att samverka med högskolan och komma in på ett tidigt skede i utbildningarna. Personalen och kompetensen är den absolut viktigaste resursen och insatsvaran, och suget att anställa är stort. Under perioden 1993-2010 ökade sysselsättningen i […]

Girighet är engagemang

Av Gästbloggare, 13 Sep 2012
Omsorg · Tjänstesektorn · Utbildning · Vård

Oliver Stone lär ha haft tanken att Gordon Geckos uttryck Greed is good i filmen Wall Street från 1987 skulle bli ett ironiskt slagord mot marknadsekonomin. Det är väl tveksamt om han lyckades så bra, men girighet är ju nu trots allt sedan 600-talet en av de sju dödssynderna. Girighet är helt enkelt inte bra. […]

Nya kompetenskrav i näringslivet

Av Fredrik Voltaire, 07 Sep 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Näringslivets kompetensbehov är svårt att förutsäga, särskilt på lång sikt, men vad händer om vi inte försöker? Det klagas ofta på fallande kunskapsresultat i skolan, men skulle vi klara oss idag om vi hade hållt fast vid äldre kunskapsmål, betygssystem och pedagogik? När jag blickar bakåt och för mitt inre försöker se hur näringslivet utvecklats […]

Det gör ont när knoppar brista

Av Håkan Eriksson, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · ungdomsarbetslöshet · Upphandling · Utbildning

I dikten heter det att det gör ont när knoppar brista. Och det gäller inte bara i naturen på våren, utan även i näringslivet när det nya bryter fram. Det är det som sker nu. Nya branscher, nya idéer och nya företag växer fram och förändrar sådant som varit invant. Vilket gör det obekvämt för […]

Facken vågar inte tänka nytt om A-kassan

Av Marie Silfverstolpe, 12 Jun 2012
A-kassa · Arbetsmarknad · Bloggduell · Facklig verksamhet · Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

Hej Unionen! Känns nästan som vi ska göra hela utredningen med tanke på de långa blogginläggen! Många som är ute i debatten om omställning kräver att det ska finnas forskning som stöder alla nya idéer. Det är intressant eftersom det finns vissa områden som inte är beforskade i samma utsträckning som annat. Ett sådant område […]

Nej tack till detaljstyrning och social ingenjörskonst

Av Fredrik Voltaire, 11 Jun 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Utbildning

Vänsterpartiet sågar i en svepande analys dagens gymnasiala yrkesutbildningar, som inte anses nå upp till de krav som ställs i arbetslivet. Därefter lägger man en rad förslag som handlar om att föra över ansvar och krav från skolmyndigheter och skolhuvudmän till arbetsmarknadens parter. Bland annat vill man att parterna har vetorätt mot etableringen av nya […]

Hur ser ni på den nya gymnasieskolan?

Av Fredrik Voltaire, 24 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Lärlingsprovanställningen är uttänkt  för gymnasieelever och vuxenutbildning på den nivån. Inte för högre studier, det medger jag, Charlie. Men det är en intressant tanke, särskilt ur perspektivet att vi behöver ha ett koncept att marknadsföra. Så om parterna inte kan enas om att främja studentmedarbetare, kan lagstiftning kanske vara ett alternativ. Hur ser ni förresten […]

Det händer nu!

Av Fredrik Voltaire, 23 Maj 2012
Arbetsmarknad · Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Hej Charlie, Kul att höra att du gillade vårt seminarium och att du engagerat dig i frågan om studentmedarbetare. Visst är det så att mycket kan göras redan idag, med de förutsättningar som gäller. Vi ser också en positiv utveckling. Många företag anställer studenter redan idag, och det är också vanligt att hyra in studenter […]

Sida 4 av 9Första...23456...Sista