Ämne: Utbildning

Likheten mellan Starbucks och svenska skolan

Av Gästbloggare, 04 Jan 2013
Kvalitet · Omsorg · Seminarium · Tjänsteexport · Utbildning · Valfrihet · Vård

Skolan handlar egentligen om sammanhållna värdekedjor, det vill säga kunskapen om hur man gör en mängd processer med hög kvalitet i rätt följd. Det menade Odd Eiken på konferensen Perspektiv på svenska välfärden och jämförde med Starbucks som nu börjar etablera sig i Sverige trots att vi sedan länge vet hur man kokar kaffe här. […]

Brittiskt perspektiv på den svenska välfärden

Av Gästbloggare, 17 Dec 2012
Konkurrens · Kvalitet · Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

Föräldrar vill inte sätta sina barn i en friskola, lärare vill inte jobba i en friskola och kompetensen att driva en friskola finns inte och därför bör friskolor inte tillåtas. Om man mot förmodan skulle lyckas så är ju risken att man kommer att locka alla elever från den kommunala skolan så även därför bör […]

Den svenska välfärdsmodellen stärker vår konkurrenskraft

Av Ulf Lindberg, 04 Dec 2012
Omsorg · Utbildning · Vård

Imorgon anordnar vi konferensen Perspektiv på den svenska välfärden där vår framgångsrika svenska välfärdsmodell kommer att diskuteras. I motsats till den bild man ofta får i media hör den svenska välfärden till de bästa i världen. Vår nordiska tradition av en väl fungerande skola, vård och omsorg, skattefinansierad och lika för alla, är något vi […]

Matchningslån är en god tanke

Av Fredrik Voltaire, 03 Dec 2012
Kompetens · Seminarium · Utbildning

I dag presenterade Saco Studentråd den färska rapporten Rätt jobb, inte ett jobb som visar på problem med att studenter efter examen hamnar i arbetslöshet och i felmatchade jobb. I rapporten lyfter man fram statistik som visar att 22 procent av de som tar examen inte är fullt etablerade 1-1,5 år efter examen. Dessutom säger […]

Debatt om yrkeshögskolan på TCO-konferens

Av Fredrik Voltaire, 19 Nov 2012
Kompetens · Seminarium · Utbildning

I förra veckan deltog jag i paneldebatt på TCO:s konferens Utbildning för ett bra liv, som handlade om yrkeshögskolans roll och utmaningar. En stor del av debatten handlade om etableringsstatistiken, med utgångspunkt i Svd:s artikel där de jämförde högskolan med yrkeshögskolan och fann att de förra är betydligt bättre på att få studenter i arbete. […]

Från teorier till handlingskraft

Av Fredrik Voltaire, 09 Nov 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Tjänsteföretagen pekade i undersökningen Kompetenser för handlingskraft på att det finns ett tydligt glapp mellan tjänsteföretagens behov och utbildningarnas innehåll. Företagen efterfrågar mer färdighetsträning; gymnasieelever och högskolestudenter behöver träna sin förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Företagen efterlyser bland annat bättre kommunikationsförmåga, kundförståelse och servicemedvetenhet hos högskoleutbildade.

Jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning

Av Fredrik Voltaire, 07 Nov 2012
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Internationellt · Kompetens · Skatter · Utbildning

Ratio gör nu en jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning, i samarbete med  en rad branschorganisationer. Projektet får också finansiering av Vinnova och KK-stiftelsen, och har redan producerat en intressant förstudie.

Sikta mot verkligheten istället

Av Fredrik Voltaire, 05 Nov 2012
Kompetens · Utbildning

Folkpartiet släppte i veckan sitt nya skolpolitiska program Sikta mot stjärnorna. Som väntat föreslår man fler och tidigare prov och betyg, mer satsningar på lärarna och mer katederundervisning. Ambitionerna att höja elevernas kunskapsresultat är höga, och när jag läser dokumentet får jag känslan av att det som avgör skolpolitikens utformning är hur det går i […]

Friskolor är bra för Sverige

Av Gästbloggare, 31 Okt 2012
Kompetens · Kvalitet · Utbildning · Valfrihet

Idag presenterade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering resultat som visar att alla elever i en kommun får bättre skolresultat om det finns fristående grundskolor i kommunen. Friskolorna verkar fungera som en sporre även för kommunala skolor som i och med konkurrensen får anledning att se över sin verksamhet på ett annat sätt än tidigare. Man […]

Kan vi bli bäst i klassen?

Av Fredrik Voltaire, 19 Okt 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Utbildning

Jag är idag på  Mälardalsrådets konferens Stormöte för kunskapsregionen för att ta del av förslag som ska lyfta Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. Utmaningen består i korthet av att minska avhoppen på gymnasiet, öka antalet högskoleutbildade och att öka FoU-investeringarna. Mycket viktiga prioriteringar inte minst ur de kunskapsintensiva tjänsteföretagens perspektiv varav många har svårt att fylla rekryteringsbehoven, […]

Sida 3 av 912345...Sista