Ämne: Upphandling

Vill du vara med i referensgrupp till upphandlingsutredningen?

Av Gästbloggare, 19 Jan 2011
Offentlig marknad · Upphandling

  Det börjar dra ihop sig inför första expertgruppsammanträdet för upphandlingsutredningen 2010 med titeln Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Dir.2010:86) som är den 24 januari. Det är en viktig utredning och jag håller just nu på att samla ihop en gedigen referensgrupp av leverantörer som jag kommer att bolla olika upphandlingsfrågor med. Om du […]

Almega i upphandlingsutredning

Av Gästbloggare, 16 Dec 2010
Upphandling

Almega kommer att delta i upphandlingsutredningen 2010 med titeln Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Dir.2010:86). Tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman (KD) har blivit utsedd till särskild utredare. Syftet är att regeringen ska få underlag för att förbättra och effektivisera den offentliga upphandlingen. Första expertsammanträdet hålls den 24 januari 2011 och utredningen ska redovisas senast […]

Möte med Almegas expertnätverk för upphandling

Av Gästbloggare, 10 Dec 2010
Offentlig marknad · Upphandling

I onsdags träffades Almegas expertnätverk för offentlig upphandling för andra gången. Gruppen består av experter inom området, från företag, universitet, myndigheter, kommuner, landsting och regeringen. Syftet är att träffas för att diskutera aktuella och svåra frågor kring offentlig upphandling. I veckan diskuterades problemen med utvärderingsmodeller som möjliggör för strategisk prissättning/nollbud, regeringsrättens senaste domar, det svåra med sociala (framförallt etiska) […]

Konkurrensverket om rättsmedelsdirektivet

Av Gästbloggare, 02 Dec 2010
Offentlig marknad · Upphandling

Igår var det Hamilton Advokatbyrås tur att hålla i Juridiska nätverket för offentlig upphandling. Jag och cirka 80 andra upphandlingsexperter kom dit för att lyssna på ett föredrag av Magnus Ehn från Konkurrensverket om hur KKV kommer att jobba med de möjligheter de fått sedan rättsmedelsdirektivet infördes i Sverige 15 juli i år. Från den […]

Otydliga krav i uppförandekod

Av Gästbloggare, 29 Okt 2010
Offentlig marknad · Upphandling

På ett seminarium som Stockholms läns landsting höll tidigare i veckan framgick det att leverantörer i allt högre grad kommer att se sociala krav när landstingen upphandlar IT-produkter. Detta kommer att ske genom att man måste uppfylla landstingens uppförandekod. Läs mer om den här. Denna uppförandekod för med sig många oklarheter. Att ställa otydliga krav […]

Innovationsupphandling i Holland

Av Gästbloggare, 19 Okt 2010
Kompetens · Tjänsteinnovation · Upphandling

Jag besökte tillsammans med några kollegor från Almega i förra veckan organisationen Pianoo i Holland. De arbetar med innovationsupphandling och tillämpar modellen förkommersiell upphandling som föreslås införas även i Sverige, läs mer om detta i Innovationsupphandlingsutredningen. Företrädarna vi träffade från Pianoo tycker att modellen är fungerar bra, men problemet de stöter på är den bristande […]

Världen som arbetsplats

Av Cemille Üstün, 27 Sep 2010
Internationellt · Tjänsteexport · Upphandling

Det har de unga svenska ingenjörer som Felix Herngren möter i Felix stör en ingenjör – med start ikväll kl. 22.55 i TV4. Det är häftigt att se deras framgångar runt om i världen och hur deras arbete inte bara inbegriper teknik utan kommunikation med människor över kulturgränser, erfarenheter för livet. Förhoppningsvis inspireras nya generationer […]

Samordnade ramavtal riskerar snedvrida konkurrensen

Av Gästbloggare, 27 Aug 2010
Konkurrens · Regelverk · Upphandling

På flera håll i landet i år har små- och medelstora företag blivit uteslutna från samordnade ramavtalsupphandlingar då kvalificeringskraven varit orimligt höga och antalet leverantörer som antagits varit så få att konkurrensen snedvridits. Att endast anta ett par leverantörer för 4-5 år framåt är ofta mycket negativt för konkurrensen, eftersom detta utestänger leverantörer från marknaden […]

Upphandlingar som öppnar för manipulation

Av Gästbloggare, 02 Jul 2010
Konkurrens · Upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter måste se över sina ramavtalsupphandlingar för att minska riskerna för strategisk prissättning genom nollbud. Strategisk prissättning slår hårt mot alla de företag som lägger ner mycket tid för att lämna uppriktiga priser i anbuden. Det är inte olagligt att göra en dålig affär och därmed inte heller lätt att förkasta anbud […]

Arbete för förbättrade förfrågningsunderlag

Av Gästbloggare, 28 Maj 2010
Upphandling

Almega deltar i Kammarkollegiets arbete med att ta fram en checklista för förfrågningsunderlag. Syftet är att underlätta och ge vägledning till upphandlarna/inköparna. Effekten kommer att bli bättre och tydligare förfrågningsunderlag för leverantörerna. Frågor som kommer att besvaras i checklistan är bland annat vad man ska tänka på när man upprättar ett förfrågningsunderlag och hur man […]

Sida 5 av 6Första...23456