Ämne: Upphandling

Upphandling i Almedalen

Av Gästbloggare, 21 Jun 2011
Almedalen · Hästgatan 12 · Offentlig marknad · Seminarium · Upphandling

Almega bjuder även in till seminarium i Almedalen om offentlig upphandling och presenterar leverantörernas syn. Fokus kommer att vara på hur den offentliga upphandlingen kan förbättras och goda exempel kommer att lyftas fram av representanter från företag, samt av mig och Birgitta Laurent från Svenskt Näringsliv. Tid för detta är 5 juli kl 13-13.50 på […]

Osund konkurrens till domstol

Av Gästbloggare, 01 Jun 2011
Konkurrens · Upphandling

Äntligen har Konkurrensverket meddelat att de lämnat in två stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt med krav att domstolen ska besluta att konkurrensbegränsande verksamheter ska förbjudas. Det ena fallet gäller kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt som vägrat en konkurrent tillträde till ett övningsområde och det andra fallet gäller beställningstrafik mot privata kunder som Skellefteåbuss ägnar sig åt. Nu får […]

Sprid goda exempel

Av Gästbloggare, 10 Maj 2011
Offentlig marknad · Upphandling

I fredags talade jag på en workshop i Svenska Vårds regi där vi diskuterade offentlig upphandling. De närvarande företagen konstaterade att det är stora och onödiga kvalitetsskillnader mellan kommuner när de upphandlar samma typ av tjänster. Detta skulle kunna undvikas genom spridning av goda exempel. Om man som företag vet att en viss tjänst kommer […]

Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg

Av Gästbloggare, 20 Apr 2011
Offentlig marknad · Seminarium · Upphandling

Den upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg träffas den 4 maj för att diskutera utredningen Offentliga företag – upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08 ), även kallad OFUKI-utredningen, som har i uppdrag att se över behovet av att införa en permanent regel om offentliga sektorns in house-anskaffningar från bland annat egna bolag. Den särskilda utredaren Curt Rispe kommer […]

Upphandlingsutbildningar – check!

Av Gästbloggare, 18 Apr 2011
Offentlig marknad · Upphandling

Jag är tillbaka på kontoret efter att ha utbildat medlemsföretag i Malmö och Växjö i offentlig upphandling under förra veckan. Det är mycket värdefullt att träffa medlemmar och diskutera ämnet. Kunskap om offentlig upphandling har blivit ännu viktigare efter 15 juli 2010 eftersom kontrakt nu kan ogiltigförklaras av domstol. Mer om detta kan du läsa […]

Kostnadsfri utbildning om LOU och miljöanpassade produkter

Av Gästbloggare, 08 Apr 2011
Offentlig marknad · Seminarium · Upphandling

Jag fick precis höra om följande utbildning för företag som jag vill tipsa om! Det är föreningen Svensk Miljöbas som erbjuder företag en kostnadsfri utbildning i Lagen om offentlig upphandling i både Stockholm och Göteborg. Syftet är att öka företagens möjligheter att lyckas vid anbudsförfarande och stimulera till att fler miljöanpassade produkter och tjänster når ut […]

Osund strategisk prissättning ett minne blott?

Av Gästbloggare, 28 Mar 2011
Konkurrens · Upphandling

Kammarrätten i Stockholm har i flera mål under februari och mars (se bl.a. 5913-10, 5915-10 och 5603-10) konstaterat att Stockholms Läns Landstings utvärderingsmodeller, som möjliggör för osund strategisk prissättning, strider mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket forskar kring denna problematik och kommer att publicera en forskningsrapport i slutet av maj […]

Hägglund lovar att införa LOV inom äldreomsorg

Av Håkan Eriksson, 17 Mar 2011
Seminarium · Upphandling · Valfrihet · Vård

Socialminister Göran Hägglund försäkrade idag på Tillväxtdagarna i Göteborg att han ska hålla löftet om att införa en LOV, en lag om valfrihet, inom äldreomsorgen. Hägglund deltog i förmiddags i en debatt om framtidens äldrevård, där flera av deltagarna höll fram fördelarna med ett LOV-system, jämfört med ett system med offentlig upphandling. Till exempel författaren och samhällsdebattören Åsa Moberg, […]

Påverka upphandlingsutredningen

Av Gästbloggare, 08 Feb 2011
Offentlig marknad · Upphandling

Nu har alla en chans att tycka till om upphandlingsreglerna, via upphandlingsutredningens hemsida. Jag läste också i Offentliga Affärer att utredaren Anders Wijkman sagt följande:  Jag tycker mig se mer och mer att de problem vi ser på upphandlingsområdet inte kan härledas till regelverket utan snarare till tillämpningen av regelverket. Det finns många rädslor och myter […]

31 % bifall i upphandlingsmål

Av Gästbloggare, 28 Jan 2011
Upphandling

Konkurrensverket har släppt en rapport om siffror och fakta om offentlig upphandling. Särskilt intressant är statistik kring överprövningar. I skriften framgår resultat av avgjorda mål om överprövning av upphandlingar i förvaltningsrätt år 2010: 31 % helt eller delvis bifall, 27 % ej sakprövat (till exempel pga att ansökan kom in för sent eller överlämnats till annan […]

Sida 4 av 6Första...23456