Ämne: Upphandling

Upphandlingsutredningen: mer strategi i offentlig upphandling

Av Stefan Holm, 08 Mar 2013
Offentlig marknad · Upphandling

Det finns mycket som är bra i Anders Wijkmans upphandlingsutredning som nu har överlämnats till regeringen. Framförallt vill utredaren poängtera vikten av att offentlig upphandling måste bli mer strategisk. Utredaren vill att regeringen tar fram en strategisk handlingsplan för att styra upphandlingen mot bättre kvalitet och effektivitet. Det är bra och det är på tiden.

Krav på icke-vinstsyfte i offentlig upphandling, går det?

Av Stefan Holm, 25 Jan 2013
Seminarium · Upphandling

Frågan om det är möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling har debatterats flitigt under hösten. Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi gick ut i debatten och skrev den 5 oktober på DN-debatt att: …kommuner och landsting [bör] få möjlighet att ställa non-profitkrav vid upphandlingar av välfärdstjänster där man vill gynna ideella aktörer. Det är helt […]

Spännande frukostmöte om Arbetsförmedlingens upphandling

Av Marie Silfverstolpe, 16 Jan 2013
Arbetsförmedling · Seminarium · Upphandling · Valfrihet

Centerpartiet höll idag ett jättespännande frukostmöte – Annika Qarlsson hade bjudit in till en diskussion om Arbetsförmedlingens upphandling – hållbar? Björn Jansson och Hans Kilsved presenterade en granskning av vissa av Arbetsförmedlingens upphandlingar och förslag till förbättringar för att ett ännu bättre resultat ska kunna uppnås. Clas Olsson, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen fick möjlighet att […]

SLL föregår med gott exempel

Av Gästbloggare, 12 Nov 2012
Upphandling

Bra initiativ på upphandlingsområdet – Stockholms Läns Landsting, SLL, har skapat en egen sida för externa remisser. Extern remiss innebär att de publicerar preliminära förfrågningsunderlag, för att ge potentiella leverantörer möjligheter att lämna synpunkter, innan de går in i skarpt läge och begär anbud. På det här sättet blir affärerna bättre och riskerna för överprövning […]

Det gör ont när knoppar brista

Av Håkan Eriksson, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · ungdomsarbetslöshet · Upphandling · Utbildning

I dikten heter det att det gör ont när knoppar brista. Och det gäller inte bara i naturen på våren, utan även i näringslivet när det nya bryter fram. Det är det som sker nu. Nya branscher, nya idéer och nya företag växer fram och förändrar sådant som varit invant. Vilket gör det obekvämt för […]

Branschråd för offentlig upphandling startas i syd

Av Gästbloggare, 14 Jun 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Dialog är bra! Tillsammans med Region Skåne håller Almega på att starta ett branschråd för offentlig upphandling av servicetjänster för södra Sverige. Erfarenheterna av branschråd för att diskutera goda exempel och lyfta den offentliga upphandlingen är mycket positiva. Vill du vara med? Det finns ett par platser kvar, så mejla mig! Gästbloggare: Ted Ekman, expert på […]

Vägledning om dialog och förhandling

Av Gästbloggare, 03 Maj 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Ökade kontakter mellan upphandlande myndigheter och leverantörer leder till bättre upphandlingar, konstaterar Upphandlingsstödet i en ny vägledning om om dialog och förhandling. Ta del av den här! Det som rör ”Synpunkter på förfrågningsunderlag” hoppas jag att vi ska få se mer av! Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega

Om överprövningar 2011

Av Gästbloggare, 06 Mar 2012
Upphandling

Nu har Konkurrensverket släppt lite siffror kring överprövningar 2011. Man kan dra många slutsatser av detta, men viktigast är väl att de konstaterar att överprövningarna minskat en hel del från år 2010. Konkurrensverket konstaterar bland annat att det under år 2011 inkom 2 754 upphandlingsmål till förvaltningsrätterna, vilket var 23 procent färre än under 2010.

Branschråd för offentlig upphandling startas i norr

Av Gästbloggare, 01 Mar 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Dialog är bra! Tillsammans med Norrbottens läns landsting håller Almega på att starta ett branschråd för offentlig upphandling av servicetjänster i Norr- och Västerbotten. Erfarenheterna av branschråd för att diskutera goda exempel är mycket positiva. Vill du vara med? Det finns ett par platser kvar, så mejla mig! Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega

Överprövningsansökningarna har minskat med 30%

Av Gästbloggare, 12 Jan 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Dagens Samhälle har tagit fram statistik över antalet överprövningar år 2011. Det visar sig att antalet överprövningar har sjunkit ordentligt från förra året. Minskningen av antalet ansökningar om överprövningar är drygt 30 procent. 

Sida 2 av 612345...Sista