Ämne: Tjänstesektorn

Hur fri får en medborgare vara?

Av Jonas Milton, 28 Maj 2014
Skatter · tillväxt · Tjänstesektorn · Välfärd

EU valet är över. Ideologier som förespråkar inskränkningar och begränsningar i stället för öppenhet har vunnit framgångar. Jag tycker givetvis det är bekymmersamt, inte minst för Sverige vars näringsliv i så stor utsträckning är beroende av öppna gränser. Nu och ett par månader framåt kommer fokus i den politiska debatten helt vara på det kommande […]

Samspelet i näringslivet helt avgörande

Av Linnea Kvist, 24 Apr 2014
Arbetsmarknad · Kompetens · tillväxt · Tjänsteexport · Tjänstesektorn

Förra veckan skrev Gösta Karlsson på Unionen ett blogginlägg där han efterfrågar en industriminister som kan lyfta fram industrins betydelse för svensk ekonomi. Industrin är viktig för Sverige – men minst lika viktig är tjänstesektorn.

2 av 3 nya jobb har skapats i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna

Av Linnea Kvist, 13 Mar 2014
kunskap · kunskapsintensiva branscher · statistik · Tjänstesektorn

Visste du att två tredjedelar av de jobb som skapats senaste 20 åren återfinns i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna? Över en miljon personer var 2013 sysselsatta i de så kallade kunskapsintensiva tjänstebranscherna (KIS). Det är branscher som kännetecknas av ett högt kunskapsinnehåll och stor andel högskoleutbildade. Till exempel ingår datakonsulter, tekniska-, juridiska- och ekonomiska konsulter. Liksom […]

Långsam återhämtning i tjänstesektorn

Av Linnea Kvist, 11 Mar 2014
sysselsättning · tillväxt · tjänsteindikatorn · Tjänstesektorn

Almega presenterade idag sin tjänsteindikator för första kvartalet. Den pekar på att tjänsteproduktionen ska ta mer fart. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året, väntas fortsätta, men den har hittills gått långsammare än väntat. Under helåret 2013 ökade tjänsteproduktionen i den privata sektorn med endast 0,9 procent från 2012, enligt tjänsteproduktionsindex.

Subventioner istället för nya jobb

Av Li Jansson, 05 Mar 2014
arbetslöshet · Arbetsmarknad · Mårten Palme · subventioner · Tjänstesektorn

Idag släpptes Mårten Palmes jobbutredning som han tillsammans med några andra nationalekonomer gjort på uppdrag för socialdemokraterna. Det är tydligt att Palme-utredningen försöker möta dagens arbetsmarknad med gårdagens politik. Om syftet är att uppnå en inkluderande arbetsmarknad krävs också en analys av behoven av enklare jobb och lägre trösklar. Utredningen tecknar dock en balanserad bild […]

Borg och Reinfeldt lyfter tjänstehandeln

Av Lena Hagman, 23 Jan 2014
Konkurrens · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Det är glädjande att vår finans- och statsminister framhåller att tjänsteinnehållet i utrikeshandeln ökar och nu står för mer än hälften av svensk export. Det har Almega lyft fram i flera rapporter under 2013.

Kommissionen slår undan benen för tjänstesektorn

Av Cemille Üstün, 21 Jan 2014
Anna Maria Corazza Bildt · Antonio Tajani · EU · industrin · Linnea Kvist · Pia Gripenberg · Tjänstesektorn

EU uttryckte 2012 en ambition att återindustrialisera Europa, med målet att industrisektorn 2020 ska stå för 20 procent av EU:s BNP. Utvecklingen går dock inte i önskad riktning – då stod industrin för 15,5 procent av BNP, idag har andelen sjunkit till 15,1 procent.

Upphandling mer än bara ekomat

Av Stefan Holm, 21 Jan 2014
EU · Internationellt · Kollektivavtal · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänstesektorn · Upphandling

Så kom den då, äntligen, det nya upphandlingsdirektivet som har förhandlats klart i Bryssel. Troligen införlivas det i svensk LOU (Lagen om offentlig upphandling) i mars 2016.

Ljusning för Arbetsförmedlingen. Men…

Av Marie Silfverstolpe, 14 Jan 2014
Arbetsförmedlingen · jobb · ROT · RUT · sociala avgifter · Tjänstesektorn · vinst

Det ljusnar inte bara utomhus! Men det finns varningstecken. I dag har Arbetsförmedlingen presenterat nya siffror om arbetslösheten. Glädjande sådana. Varje rapport som visar att fler är i arbete är viktiga. Men lika glädjande är siffrorna som visar att antalet varsel minskar, i december 2013 var det 3 300 personer vilket är 2 400 färre […]

Spännande supervalår

Av Jonas Milton, 20 Dec 2013
2013 · 2014 · Arbetsmarknad · tjänsteföretag · Tjänstesektorn · valår · Välfärd · vinstdebatten

2013 är snart till ända och det är dags att blicka framåt. Supervalåret 2014 kommer att bli ett spännande år för Almega där vi gör allt för att fästa uppmärksamheten på tjänsteföretagens villkor. Vårt näringspolitiska program kan du läsa mer om här, men jag vill särskilt lyfta fram vinstdebatten som jag är bekymrad över. Jag […]

Sida 4 av 10Första...23456...Sista