Ämne: Tjänstesektorn

Världshandeln svagare och tjänsteexporten viktigare

Av Lena Hagman, 23 Sep 2016
Almega · Tjänstesektorn · världshandeln

I tisdags anordnade Almega tillsammans med Conference Board och Business Sweden ett seminarium om de senaste årens historiskt svaga världshandel. Samma dag skrev den Europeiska centralbanken (ECB) att den tror att det svaga tillståndet i världshandeln sannolikt kommer att bestå. ECB konstaterar att den årliga importtillväxten i världen har varit lägre än det historiska snittet sedan mitten av 2011. Detta väcker frågan om detta tillstånd är en ”temporär avvikelse eller ett långsiktigt fenomen som speglar mer fundamentala strukturella förändringar”, skriver ECB. Det var just denna fråga som vi tog upp under vårt seminarium.

Nu lanserar vi Almegas Almedalsprogram

Av Ulf Lindberg, 03 Jun 2016
Almedalen · Arbetsmarknad · Entreprenörskap · Tjänstesektorn · utveckling

Människor, entreprenörskap, nya idéer och framtidstro får oss att växa.

ett_storre_swe

Vad rymmer sig egentligen bakom en siffra?

Av Marie Silfverstolpe, 14 Jan 2016
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · sociala avgifter · Tjänstesektorn · ungdomsarbetslöshet

Det sägs ibland att ungdomsarbetslösheten sjunker. Men som med så mycket annat, är det en sanning med modifikation.

andel-18-24aringar

Facken vill höja trösklarna till arbetsmarknaden

Av Stefan Koskinen, 16 Dec 2015
Arbetsmarknad · Avtal 16 · Konkurrens · LO · Tjänstesektorn

Idag har facken inom 6F presenterat sina krav inför avtalsrörelsen. Att kraftigt höja ingångslönerna och göra det svårare att anställa är inte rätt medicin för svensk arbetsmarknad. Tvärtom måste det bli lättare att anställa.

Prisökningarna inom tjänstesektorn bromsar in

Av Linnea Kvist, 14 Dec 2015
tjänsteindikatorn · tjänstepriser · Tjänstesektorn

Hård konkurrens och prispress håller nere prisutvecklingen.

Löfven: Låt FoU-avdraget för SME vara kvar

Av Teresa Jonek, 28 Sep 2015
Forskning · Kompetens · Konkurrens · Skatter · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Små och medelstora konsulter står för drygt hälften av alla företag som utnyttjar möjligheten till nedsatt arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Att öka kompetensen i SME är avgörande för den samlade innovationskraften i Sverige – därför måste avdragsrätten behållas. Det motsatta skulle få negativ effekt för såväl dessa företag som deras kunder som i många fall är de forna storföretagen.

Tjänsteföretag och industri skapar tillsammans ett fungerande näringsliv

Av Linnea Kvist, 20 Aug 2015
industri · kunskapsintensiva tjänsteföretag · Tjänstesektorn

Att ställa tjänstesektor och industri mot varandra är fel. Båda är nödvändiga för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ofta är det samma åtgärder och reformer som efterfrågas – oavsett om ett företag producerar varor, tjänster eller både och.

hands-600497_1920-2

Allt från alfa till omega

Av Jonas Milton, 23 Apr 2015
Almega · Tjänstesektorn

Den mångfacetterade inriktningen bland Almegas medlemsföretag återspeglas redan i vårt namn som är bildat av den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet – alfa och omega. Tjänsteföretag finns överallt. Därför heter vi Almega.

samarbete-jobb

Höjd avgift gör fler unga arbetslösa

Av Jonas Milton, 17 Mar 2015
Almegatidningen · Anna-Lena Bohm · sociala avgifter · Tjänstesektorn · ungdomsarbetslöshet · UniGuide

Det hela är faktiskt oerhört enkelt och logiskt. Blir det billigare att anställa har fler chansen att få jobb. Blir det dyrare att anställa bryts den positiva trenden och många arbetsgivare måste hitta andra vägar för att lösa sin rekrytering.

Sluta ställ samhällets aktörer mot varandra

Av Markus Welin, 14 Mar 2015
Entreprenörskap · kompetensinvandring · LO · Tjänstesektorn · Unionen · vinstdebatten

Sverige idag ser inte ut som Sverige gjorde för 50 år sedan. Politiker och organisationer som ställer samhällets aktörer mot varandra måste acceptera det så vi kan möta utmaningarna tillsammans.

idea
Sida 1 av 1012345...Sista