Ämne: TCO

Bra rutet TCO!

Av Håkan Eriksson, 03 Feb 2017
Eva Nordmark · Ilmar Reepalu · TCO · vinst i välfärden

TCO går idag ut och föreslår att regeringen slänger Reepalu-utredningen i papperskorgen. TCO:s ordförande Eva Nordmark är tydligt med att det som är viktigt, är kvaliteten i vård, skola och omsorg. Vinstfrågan framstår i sammanhanget som en icke-fråga.

Sant och falskt om nya upphandlingsregler

Av Stefan Holm, 16 Sep 2016
TCO · Upphandling

Senaste dagarna har debatten gått varm om nya upphandlingsregler. TCO har publicerat ett blogginlägg där man försöker skjuta ner ett antal påståenden om de nya upphandlingsreglerna. Jag välkomnar diskussionen om sakfrågan och tycker att viktigt att TCO inte står oemotsagda eftersom deras utläggning inte stämmer eller ger hela bilden.

Är ett tydligt uppdrag för Arbetsförmedlingen lösningen?

Av Marie Silfverstolpe, 25 Jun 2015
Almedalen · Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · Eva Nordmark · TCO

Strukturomvandlingar gör att behovet av arbetslöshetsstöd ökar även för tjänstemän. Men är ett tydligare uppdrag för Arbetsförmedlingen att fokusera på tjänstemän verkligen hela lösningen?

Arbetsklausuler i offentlig upphandling i Danmark – inte bra där heller

Av Stefan Holm, 07 Maj 2015
Danmark · Dansk Industri · offentlig sektor · offentlig upphandling · TCO · Vita jobb

TCO reflekterar över att krav på ”arbejdsklausuler”, som flera danska kommuner tar med i sina upphandlingar, är en succé. Men det håller inte alls Dansk Industri (DI) med om. DI är en av Danmarks stora företagsorganisationer och organiserar många företag som säljer till offentlig sektor.

Sluta fokusera på tidsgränsen

Av Marie Silfverstolpe, 24 Nov 2014
Åsa Forsell · Försäkringskassan · sjukförsäkringen · TCO

Regeringens förslag om slopad tidsgräns är ingen bra idé – snarare tvärtom. Det visar bland annat Försäkringskassans senaste siffror. Men fokus borde inte ligga på tidsgränsen överhuvudtaget, utan på att snabbt sätta in rätt åtgärder för att stötta den sjuke och underlätta en återkomst till arbetsplatsen.

Flera frågetecken i regeringens förslag om höjd a-kassa

Av Marie Silfverstolpe, 01 Okt 2014
A-kassa · Arbetsmarknad · Eva Nordmark · Miljöpartiet · Socialdemokraterna · TCO

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väntas föreslå en höjning av taket i a-kassan. Det är bra – men förslaget verkar innehålla frågetecken gällande stöd till den arbetslöse, avtrappningsregler och finansiering.

Tack LO!

Av Ulf Lindberg, 02 Jul 2014
Almedalen · arbetsmarknadsprövning · kompetensinvandring · LO · Samuel Engblom · TCO

Igår kom det glädjande beskedet att LO ändrat uppfattning om arbetsmarknadsprövningen. Det är en framgång för vårt arbete med att lyfta hur viktig arbetskraftsinvandringen är för Sverige och svenska företag.

Varför tacka nej till friska pengar?

Av Håkan Eriksson, 28 Jan 2014
Eva Nordmark · investeringar · SCB · TCO · tillväxt · Välfärd

Läser i ny undersökning från TCO och SCB att det kommer att saknas 141 000 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden i Sverige år 2030. TCO:s ordförande Eva Nordmark ser ett ökat investeringsbehov och kostnadsökningar i välfärden samtidigt som vi måste klara investeringar för tillväxt; i infrastruktur, i bostäder, utbildning och i a-kassa och […]