Ämne: Socialförsäkringsutskottet

Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2017
arbetskraftsinvandring · Migrationsverket · Socialförsäkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet fick inte igenom sitt lagförslag, men regeringen kontrade med ett eget förslag som kommer underlätta arbetskraftsinvandringen och minska kompetensutvisningarna. Förslaget antogs av utskottet och lagändringen börjar gälla redan den 1 december 2017. Almegas nästa önskemål är att Migrationsverket ser till helheten och inte detaljerna i kollektivavtalen.