Ämne: Skatter

Vi har ett skattesystem som byggdes upp under en tid då näringslivet såg helt annorlunda ut. Till exempel tillåter företagsbeskattningen avskrivningar över tid på maskininvesteringar. Något motsvarande finns inte för investeringar i kompetens. Läs mer

Bred enighet om avdrag för IT-hjälp hemma

Av Lotta Oom, 01 Jul 2014
Almedalen · Kompetens · Skatter · Valfrihet

Enigheten var stor på IT&Telekomföretagens seminarium om att hjälp med IT-tjänster i hemmet måste vara en bred lösning som inte bara innehåller installationer och support utan också utbildning.

”Fula jobb en gåta”

Av Alexandra Hernadi, 30 Jun 2014
Almedalen · Arbetsmarknad · Kompetens · Seminarium · Skatter · Tjänstesektorn

Bortom dagens lösningar och låsningar är en underrubrik som förpliktigar, men panelen i Almegas första Framtidssmedja – den om jobben – lyckades hålla sig till att just blicka bortom nästa mandatperiod och prata mer övergripande kring teman som hur vi skapar tillväxt, hur man skapar gynnsamma förhållanden för tjänsteföretag och hur vi kan ta vara på Sveriges konkurrensfördelar.

fsmedja-1

Svart på vitt: Svenskarna vill behålla rut-avdraget

Av Ulf Lindberg, 10 Jun 2014
Arbetsmarknad · Omsorg · Rut-avdrag · Skatter · Tjänstesektorn · Välfärd · Valfrihet

Glädjande men föga förvånade nyheter i SVT idag – mer än hälften av svenskarna vill behålla rut-avdraget i sin nuvarande form visar en ny SIFO-undersökning som SVT beställt. Ändå går Socialdemokraterna till val på att halvera avdraget.

Det ska fan vara arbetsgivare

Av Marie Silfverstolpe, 04 Jun 2014
Arbetsmarknad · Forskning · Internationellt · Kompetens · Konkurrens · Skatter · tillväxt · ungdomsarbetslöshet

Hemkommen från en kort utrikessemester går jag igenom tidningarna på hallmattan. Det är ingen rolig läsning om man har tillväxt i fokus och företagsglasögonen på sig. Hur ska det gå för de svenska förtagen på en globaliserad marknad om alla de löften som politiker ges ska bli verklighet efter valet? Hur ska det gå för […]

Hur fri får en medborgare vara?

Av Jonas Milton, 28 Maj 2014
Skatter · tillväxt · Tjänstesektorn · Välfärd

EU valet är över. Ideologier som förespråkar inskränkningar och begränsningar i stället för öppenhet har vunnit framgångar. Jag tycker givetvis det är bekymmersamt, inte minst för Sverige vars näringsliv i så stor utsträckning är beroende av öppna gränser. Nu och ett par månader framåt kommer fokus i den politiska debatten helt vara på det kommande […]

Läx-RUT är en skattefråga – inte en utbildningsfråga

Av Ulf Lindberg, 27 Aug 2013
läxläsning · RUT · Skatter · Skola · tillväxt · Utbildning

Marknaden för att köpa hjälp med läxläsning till barn ökar. Förra året ökade de fyra största företagen sin omsättning med 41 procent. En starkt bidragande orsak till ökningen är att det då blev tillåtet att använda sig av RUT-avdraget för läxhjälp i hemmet. Det kraftiga tillväxten säger möjligen något om kvaliteten på den svenska skolan […]

Negativ attityd mot RUT ett arbetsmiljöproblem

Av Jonas Milton, 11 Mar 2013
Arbetsmarknad · Arbetsmiljö · Hushållsnära tjänster · Skatter

Hushållstjänster har ökat sedan RUT-avdraget infördes. Inte bara har svarta jobb blivit vita, utan fler arbetstillfällen har skapats. Nu kommer en undersökning från Forskningsrådet Arbetsliv och Samhälle som tittar närmare på vem som arbetar med de hushållsnära tjänsterna och vad de tycker om sitt arbete.  Den första delstudien visar att RUT-arbetaren trivs bra med sitt […]

Välkommet skatteförslag från SNS!

Av Håkan Eriksson, 17 Jan 2013
Skatter

SNS Konjunkturråds förslag till en ny översyn av skattesystemet är mycket välkommet! I förslaget finns en ambition att förena bättre tillväxt med fördelning som de flesta borde se som acceptabel. SNS pekar på hur arbetsgivaravgifter och inkomstskatten med värnskatten gör att den maximala skattekilen är uppe i 77 procent. Därmed närmar sig marginaleffekterna samma nivåer […]

Läget är dystert..

Av Jonas Milton, 27 Dec 2012
Lönebildning · Skatter

Det är för närvarande bistert för många av våra företag. Nedgången i konjunkturen gör att efterfrågan minskar. För Almega blir det i ett sådant läge än viktigare att lyfta fram de reformer som krävs för att det ska skapas bättre förutsättningar att driva tjänsteföretag. Inte minst vill jag peka på vikten av en skatteöversyn. En avtalsrörelse […]

Ett slag för platt skatt

Av Håkan Eriksson, 13 Dec 2012
Skatter

Att Erik Bengtzboe (Muf) slåss för platt skatt i dagens SvD är utmärkt! Höga marginalskatter är ett effektiv broms på tillväxt och nya jobb i ett kunskapsintensivt näringsliv. Det är också dags att infria det sex år gamla löftet att ta bort den högsta marginalskatten, som så felaktigt kallas för värnskatt. Den värnar ingen, men skadar många.

Sida 2 av 812345...Sista