Ämne: Rut-avdrag

Almega-inspirerad reformagenda från Alliansen och Moderaterna i Stockholm

Av Fredrik Voltaire, 18 Jan 2017
Arbetsmarknad · Attrahera och behålla · HEM-avdrag · integration · One stop shop · Rut-avdrag

Igår släppte både Alliansen och Moderaterna i Stockholm två rapporter med sammanlagt 99 (!) reformförslag med starkt fokus på utbildning och arbetsmarknad. Många av förslagen har tidigare lagts fram av Almega, vilket är positivt. Här följer en kort resumé av de två utspelen och de kopplingar som finns till Almegas rapporter och debattartiklar.

stockholm-1824368_1280

Rut en viktig del i integrationen

Av Ulf Lindberg, 20 Nov 2015
Arbetsmarknad · Eva-Karin Dahl · Jonas Vlachos · RUT · Rut-avdrag

I Fokus skriver nationalekonomen Jonas Vlachos att vi bör vara skeptiska till rut-branschens förmåga att skapa jobb för de människor som flytt från krig och förföljelse – således, menar han, bör vi även vara skeptiska till den planerade vidgningen av rut. Detta baserat på att det inte finns någon statistik över just flyktingar i rut-sektorn, såväl som Vlachos egen bild av vilka som arbetar i branschen.

Obefintligt stöd för försämringar av RUT-avdraget

Av Ulf Lindberg, 13 Nov 2015
Hemfrid · Rut-avdrag · TNS Sifo

En ny undersökning från TNS Sifo bekräftar det vi länge vetat – i stort sett alla tycker om rut-avdraget. Förutom att 71 procent av svenska folket motsätter sig försämringar bjuder dock undersökningen på något vi kanske inte hade anat, nämligen att en majoritet av Vänsterpartiets sympatisörer vill behålla rut-avdraget.

Färre jobb med sänkt RUT-tak

Av Ulf Lindberg, 09 Nov 2015
Arbetsmarknad · integration · Magdalena Andersson · Rut-avdrag

Regeringen talar nu om rut-branschen som en viktig komponent i en fungerande integration av flyktingar utan utbildning – trots detta ligger beslutet att halvera rut-avdraget den 1 januari 2016 fast. Ska rut-företagen ges möjligheten att nyanställa är den enskilt viktigaste frågan att regeringen häver den planerade halveringen.

cleaning-1920

Välkommet rut-besked från Miljöpartiet

Av Ulf Lindberg, 14 Okt 2015
Gustav Fridolin · Miljöpartiet · RUT · Rut-avdrag

Stora prövningar väntar politiken för att se till att de som nu kommer till Sverige inte fastnar i arbetslöshet och utanförskap. Därför är det välkommet att Gustav Fridolin och MP går Allianspartier till mötes och öppnar för samarbete gällande utvidgning av rut-avdraget.

lokalvard

Okunskap i rut-rapportering

Av Gustav Wiel-Berggren, 05 Maj 2015
Hushållsnära tjänster · RUT · Rut-avdrag · skattereduktion

I söndags rullade TT ut en nyhet som snappades upp av SR, SVT och ett flertal tidningar. Nyheten sade att förändringarna i rut-avdraget inte kommer att påverka i stort sett någon. Tyvärr är så inte fallet, och uppfattningen bygger på grund kunskap om de politiska beslutens inverkan på köpare och företagare.

Nytänkande har alltid varit ifrågasatt

Av Jonas Milton, 28 Apr 2015
Manpower · Rut-avdrag · Ulla Murman · välfärdsföretag

Skråväsendets avskaffande 1846 och genomförandet av det som kallats den fullständiga näringsfriheten 1864 var ett par avgörande steg i det moderna Sveriges framväxt. Men inskränkningar av den fria företagsamheten är ingenting som enbart hör hemma i en historisk tillbakablick utan något som är verklighet även den dag som idag är.

Svart på vitt: Svenskarna vill behålla rut-avdraget

Av Ulf Lindberg, 10 Jun 2014
Arbetsmarknad · Omsorg · Rut-avdrag · Skatter · Tjänstesektorn · Välfärd · Valfrihet

Glädjande men föga förvånade nyheter i SVT idag – mer än hälften av svenskarna vill behålla rut-avdraget i sin nuvarande form visar en ny SIFO-undersökning som SVT beställt. Ändå går Socialdemokraterna till val på att halvera avdraget.