Ämne: offentlig upphandling

Facket tillåts rucka på företagsintegriteten

Av Stefan Holm, 13 Mar 2015
Offentlig marknad · offentlig sektor · offentlig upphandling

Det är bra att åtgärder vidtas för att stänga ute oseriösa företag från den offentliga marknaden. Men det kan göras på andra sätt än att skicka ut facket som kontrollanter. Något som även Svensk Näringslivs Christer Ågren påpekar i SvD idag.

För höga sociala krav kan ge sämre kvalitet

Av Stefan Holm, 31 Okt 2014
Ardalan Shekarabi · offentlig upphandling · sociala krav · Vita jobb · Ylva Johansson

Risken med att ställa för höga sociala krav vid offentlig upphandling är att leverantören i första hand fokuserar på att uppfylla de politiska kraven och sätter kvaliteten i andra hand.

Nej till reserverade kontrakt för den sociala ekonomins företag

Av Stefan Holm, 11 Sep 2014
Anders Wijkman · Famna Wijkman · Lars Bryntesson · Lars Pettersson · LOU · offentlig upphandling · social ekonomi

Idéburna företag vill ha gräddfil när kommuner upphandlar tjänster. Men frågan är varför den sociala ekonomin inte ska konkurrera på lika villkor?

Viktigt att diskutera öppenhet och ansvar kring direktupphandling

Av Stefan Holm, 10 Jun 2014
ansvar · direktupphandling · offentlig upphandling · öppenhet

Den 1 juli höjs direktupphandlingsgränsen i offentlig upphandling till ca 505 800 kronor. Debatten har varit lång och bitvis intensiv. Almega har hela tiden varit tydliga med att vi inte vill se en höjning eftersom det finns stora risker med minskad öppenhet som kan leda till ökad korruption.

Vision gör snäv tolkning för egen vinning

Av Stefan Holm, 04 Feb 2014
Annika Strandhäll · EU · Kollektivavtal · LOU · offentlig upphandling · upphandlingsdirektiv · Vision

Det är med besvikelse vi på Almega noterar att fackförbundet Vision, på SvD Brännpunkt 29/1, drar den enkla, men samtidigt så felaktiga slutsatsen att den nya EU-lagstiftningen kan göra det obligatoriskt att ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling.

Behåll öppenheten – nej till höjd gräns för direktupphandling

Av Stefan Holm, 30 Jan 2014
direktupphandling · Konkurrens · LOU · offentlig upphandling

Regeringen vill höja gränsen för myndigheternas direktupphandling. En direktupphandling innebär offentlig upphandling utan några egentliga formkrav, t.ex inga krav på annonsering. Det är upp till myndigheten själv hur denna upphandlingsform utformas. Uppskattningsvis 73 procent av alla upphandlingar i Sverige är idag direktupphandlingar. Med en höjd gräns blir det ännu fler.

Kan man hindra företag lägga anbud i offentlig upphandling?

Av Stefan Holm, 04 Jul 2013
Almedalen · Andrea Sundstrand · EU · offentlig upphandling

Är det möjligt att stänga ute vissa leverantörer på grund av driftsform i offentlig upphandling? Nej säger juris doktor Andrea Sundstrand på ett seminarium som Almega arrangerade i Almedalen. Your browser does not support iframes. Strax innan sommaren gick politiska ledningen i landstinget Västmanland ut och berättade att de kommer att genomföra en upphandling av […]

Sida 3 av 3123