Ämne: Offentlig marknad

Sveriges offentliga sektor är en av de största i Europa. Genom att vända på perspektiven och se detta som tillgång istället för en kostnad kan den offentliga sektorn driva på en spännande utveckling, förnyelse och innovationer. Läs mer

Otydliga krav i uppförandekod

Av Gästbloggare, 29 Okt 2010
Offentlig marknad · Upphandling

På ett seminarium som Stockholms läns landsting höll tidigare i veckan framgick det att leverantörer i allt högre grad kommer att se sociala krav när landstingen upphandlar IT-produkter. Detta kommer att ske genom att man måste uppfylla landstingens uppförandekod. Läs mer om den här. Denna uppförandekod för med sig många oklarheter. Att ställa otydliga krav […]

Spännande tid i upphandlingsvärlden!

Av Gästbloggare, 24 Sep 2010
Offentlig marknad

Det är en intressant tid just nu i upphandlingsvärlden! Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker, har fått i uppgift att utvärdera hela upphandlingsregelverket, Dir.2010:86 Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken. Senast den 30 november kommer förslag på vad som ska gälla när myndigheter köper från sina egna bolag, se Dir.2010:08 Kommunala företag. Något annat jag väntar […]

Sida 5 av 512345