Ämne: Offentlig marknad

Sveriges offentliga sektor är en av de största i Europa. Genom att vända på perspektiven och se detta som tillgång istället för en kostnad kan den offentliga sektorn driva på en spännande utveckling, förnyelse och innovationer. Läs mer

Vägledning om dialog och förhandling

Av Gästbloggare, 03 Maj 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Ökade kontakter mellan upphandlande myndigheter och leverantörer leder till bättre upphandlingar, konstaterar Upphandlingsstödet i en ny vägledning om om dialog och förhandling. Ta del av den här! Det som rör ”Synpunkter på förfrågningsunderlag” hoppas jag att vi ska få se mer av! Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega

Branschråd för offentlig upphandling startas i norr

Av Gästbloggare, 01 Mar 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Dialog är bra! Tillsammans med Norrbottens läns landsting håller Almega på att starta ett branschråd för offentlig upphandling av servicetjänster i Norr- och Västerbotten. Erfarenheterna av branschråd för att diskutera goda exempel är mycket positiva. Vill du vara med? Det finns ett par platser kvar, så mejla mig! Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega

Överprövningsansökningarna har minskat med 30%

Av Gästbloggare, 12 Jan 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Dagens Samhälle har tagit fram statistik över antalet överprövningar år 2011. Det visar sig att antalet överprövningar har sjunkit ordentligt från förra året. Minskningen av antalet ansökningar om överprövningar är drygt 30 procent. 

Att tävla i att spara pengar

Av Håkan Eriksson, 22 Dec 2011
Offentlig marknad · Omsorg · Upphandling

Anställda tävlar i att spara pengar, står att läsa i ett typiskt indignationsreportage i DN idag. Men frågan är vad de privata aktörer som vunnit en upphandling annars ska göra?

EU-förslag om offentlig upphandling

Av Gästbloggare, 20 Dec 2011
EU · Offentlig marknad · Upphandling

Idag släppte EU-kommissionen sina förslag gällande ändringar av upphandlingsdirektiven. Ta del av förslagen här. Gästbloggare: Ted Ekman, expert på upphandling och valfrihetssystem Almega

Bonus för ökad kvalitet

Av Gästbloggare, 01 Nov 2011
Offentlig marknad · Upphandling

Hur får man rätt kvalitet vid offentlig upphandling? Den frågan är vanlig.

Seminarium om osunda upphandlingar

Av Gästbloggare, 14 Okt 2011
Konkurrens · Offentlig marknad · Upphandling

65 företagare kom idag till Almega för att lyssna på problematik och lösningar kring osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling. Grunden till seminariet var en rapport som Konkurrensverket låtit ta fram, som författats av Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi, och Karl Lundvall, Copenhagen Economics.

Den glömda vinkeln

Av Håkan Eriksson, 08 Sep 2011
Arbetsmarknad · Forskning · Offentlig marknad · Valfrihet

SNS har fått rejält på pälsen efter de publicerat rapporten Konkurrensens konsekvenser, bland annat i denna ledare i Dagens Nyheter.  Svaret från SNS dröjde inte länge. Idag har man gått ut med en förklaring där man backar från flera påståenden i rapporten, vilket kan läsas på SNS hemsida.

Upphandling i Almedalen

Av Gästbloggare, 21 Jun 2011
Almedalen · Hästgatan 12 · Offentlig marknad · Seminarium · Upphandling

Almega bjuder även in till seminarium i Almedalen om offentlig upphandling och presenterar leverantörernas syn. Fokus kommer att vara på hur den offentliga upphandlingen kan förbättras och goda exempel kommer att lyftas fram av representanter från företag, samt av mig och Birgitta Laurent från Svenskt Näringsliv. Tid för detta är 5 juli kl 13-13.50 på […]

Sprid goda exempel

Av Gästbloggare, 10 Maj 2011
Offentlig marknad · Upphandling

I fredags talade jag på en workshop i Svenska Vårds regi där vi diskuterade offentlig upphandling. De närvarande företagen konstaterade att det är stora och onödiga kvalitetsskillnader mellan kommuner när de upphandlar samma typ av tjänster. Detta skulle kunna undvikas genom spridning av goda exempel. Om man som företag vet att en viss tjänst kommer […]

Sida 3 av 512345