Ämne: Offentlig marknad

Sveriges offentliga sektor är en av de största i Europa. Genom att vända på perspektiven och se detta som tillgång istället för en kostnad kan den offentliga sektorn driva på en spännande utveckling, förnyelse och innovationer. Läs mer

Vingklippt export kan inte flyga

Av Cemille Üstün, 23 Dec 2014
Internationellt · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänstesektorn · Valfrihet

Regeringens politik riskerar att hindra snarare än att främja svensk export. Det är hög tid att se över Business Swedens roll i det haltande systemet.

flaggor-2

Fler politiska krav i offentlig upphandling att vänta

Av Stefan Holm, 22 Dec 2014
Arbetsmarknad · Facklig verksamhet · Kollektivavtal · Konkurrens · Kvalitet · Offentlig marknad · Regelverk · Tjänstesektorn · Upphandling · Valfrihet

Det blir allt svårare för mindre företag att delta i offentlig upphandlingar. Nu kommer nya civilministern med ännu fler krav i en fråga som redan nu präglas av snåriga missförstånd.

bloggbild

Upphandling mer än bara ekomat

Av Stefan Holm, 21 Jan 2014
EU · Internationellt · Kollektivavtal · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänstesektorn · Upphandling

Så kom den då, äntligen, det nya upphandlingsdirektivet som har förhandlats klart i Bryssel. Troligen införlivas det i svensk LOU (Lagen om offentlig upphandling) i mars 2016.

Enkät om försäkringar av gränsöverskridande tjänsteverksamhet

Av Cemille Üstün, 13 Aug 2013
Internationellt · Konkurrens · Kvalitet · Offentlig marknad · Regelverk · tillväxt · Tjänsteexport

Försäkringar är både lösningen och gåtan. Försäkringar gör att vi lättare kan handla med andra länder, att vi kan vara försäkrade när vi arbetar utomlands eller köper tjänster och varor från utländska leverantörer. Det skapar trygghet och främjar rörligheten. Men försäkringar kan också vara ett gissel som får företag att undvika erbjuda sina varor och […]

Almedalen here we come

Av Alexandra Hernadi, 27 Jun 2013
Almedalen · Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Arbetsmiljö · Arbetsrätt · Bloggplats H12 · Kompetens · Lönebildning · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn · Upphandling · Utbildning · Valfrihet

Säg Almedalen och de flesta kommunikationsrådgivare, politiker och journalister får något stressat i blicken. På Almega är vi inte bättre än andra- här pågår förberedelserna in i det sista och med ett så späckat program är det många trådar att hålla ordning på. Lägg där till Bloggplats H12 som vi är med och frontar så förstår […]

Ska alla småföretag med?

Av Ulf Lindberg, 05 Apr 2013
Konkurrens · Offentlig marknad · Socialdemokraterna · Välfärd · Valfrihet

I dag skriver socialdemokraternas Stefan Löfven och Mikael Damberg på SvD Brännpunkt att man vill fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft så att företagen kan expandera och nyanställa. Det är en lovvärd målsättning. Inte minst är det välkommet med satsningar som ska underlätta för små företag. Det finns all anledning att tro på att det […]

Var går (smärt)gränsen för direktupphandling?

Av Stefan Holm, 18 Mar 2013
Offentlig marknad · Upphandling

Anders Wijkmans Upphandlingsutredning föreslår en rejäl höjning av direktupphandlingsgränsen. Intentionen att förenkla är god, men riskerar tyvärr att få helt andra följder. Med fler direktupphandlingar är risken stor att våra myndigheter börjar köpa tjänster av dem som bjuder på den finaste lunchen, eller av den närmsta släktingen. Det lär vi inte få veta. Men blott […]

Upphandlingsutredningen: mer strategi i offentlig upphandling

Av Stefan Holm, 08 Mar 2013
Offentlig marknad · Upphandling

Det finns mycket som är bra i Anders Wijkmans upphandlingsutredning som nu har överlämnats till regeringen. Framförallt vill utredaren poängtera vikten av att offentlig upphandling måste bli mer strategisk. Utredaren vill att regeringen tar fram en strategisk handlingsplan för att styra upphandlingen mot bättre kvalitet och effektivitet. Det är bra och det är på tiden.

Det gör ont när knoppar brista

Av Håkan Eriksson, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · ungdomsarbetslöshet · Upphandling · Utbildning

I dikten heter det att det gör ont när knoppar brista. Och det gäller inte bara i naturen på våren, utan även i näringslivet när det nya bryter fram. Det är det som sker nu. Nya branscher, nya idéer och nya företag växer fram och förändrar sådant som varit invant. Vilket gör det obekvämt för […]

Branschråd för offentlig upphandling startas i syd

Av Gästbloggare, 14 Jun 2012
Offentlig marknad · Upphandling

Dialog är bra! Tillsammans med Region Skåne håller Almega på att starta ett branschråd för offentlig upphandling av servicetjänster för södra Sverige. Erfarenheterna av branschråd för att diskutera goda exempel och lyfta den offentliga upphandlingen är mycket positiva. Vill du vara med? Det finns ett par platser kvar, så mejla mig! Gästbloggare: Ted Ekman, expert på […]

Sida 2 av 512345