Ämne: Migrationsverket

Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2017
arbetskraftsinvandring · Migrationsverket · Socialförsäkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet fick inte igenom sitt lagförslag, men regeringen kontrade med ett eget förslag som kommer underlätta arbetskraftsinvandringen och minska kompetensutvisningarna. Förslaget antogs av utskottet och lagändringen börjar gälla redan den 1 december 2017. Almegas nästa önskemål är att Migrationsverket ser till helheten och inte detaljerna i kollektivavtalen.

 

Förstatligande löser inte integrationsproblemen

Av Li Jansson, 16 Mar 2015
Academedia · Arbetsförmedlingen · Arena Idé · Australien · integration · Migrationsverket · Nacka

Att låta omställnings- och utbildningsföretag ta över helhetsansvaret för integrationen är den enda evidensbaserade effektiviseringslösningen.

Efterkontroller och uppföljning av #kompetensinvandring rätt väg att gå

Av Fredrik Voltaire, 16 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · Kollektivavtal · kompetensinvandring · Migrationsverket

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.