Ämne: Lönebildning

Almega vill att löneutveckling ska gå hand i hand med företagets utveckling, så att löneutvecklingen också bidrar till att utveckla varje enskild medarbetare. Och att arbetsvillkor, som till exempel förläggning av arbetstiden, styrs av behoven på de enskilda arbetsplatserna. Läs mer

Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?

Av David Wästberg, 01 Jul 2014
Arbetsmarknad · Den svenska modellen · Jonas Stenmo · Kollektivavtal · konfliktregler · Lönebildning · Tjänstesektorn

Hur behöver de konfliktregler som i stort sett gällt sedan Saltsjöbadsavtalet reformeras för att fungera bättre i en allt mer globaliserad värld?

j-stenmo

Varför så orättvis lönebildning?

Av Jonas Milton, 09 Jan 2014
avtal · individuell lönesättning · Ledaravtalet · LO · Lönebildning · måluppfyllnad

1993 var jag med och träffade det s k. Ledaravtalet. Avtalet, som då var unikt i sitt slag, byggde på att de centrala parterna gav ett ramverk för hur den individuella lönen skulle sättas. Utgångspunkten var att lönen skulle sättas utifrån den enskilde medarbetarens måluppfyllnad, samtidigt som hänsyn skulle tas till hur väl verksamheten utvecklades […]

Företagsnära lönebildning inget hot

Av Per Östlund, 30 Sep 2013
avtal · LO · Lokal lönebildning · Lönebildning · löner · lönesättning · sifferlösa avtal

Under senare tid har vi kunnat läsa att LO och LO:s förbund anser att s.k. sifferlösa avtal hotar den svenska modellen, bland annat i den rapport som SvD publicerade i förra veckan. Man kan misstänka att det finns en dold agenda, att LO kanske är ute efter att bevara sin egen roll snarare än att […]

Att bestämma den önskvärda lönestrukturen

Av Per Östlund, 06 Sep 2013
Lönebildning · lönekarriär · löneprocess · lönesättning

För att kunna sätta rätt lön behövs en del förberedelser. En är att bestämma den önskvärda lönestrukturen. Den önskvärda lönestrukturen är en grov översiktlig bild över av vad företaget betraktar som rimliga löner för olika grupper av medarbetare. Lönestrukturen består av mer eller mindre breda löneintervall. Även om det är företaget som bestämmer vilken lönestruktur […]

Almedalen here we come

Av Alexandra Hernadi, 27 Jun 2013
Almedalen · Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Arbetsmiljö · Arbetsrätt · Bloggplats H12 · Kompetens · Lönebildning · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn · Upphandling · Utbildning · Valfrihet

Säg Almedalen och de flesta kommunikationsrådgivare, politiker och journalister får något stressat i blicken. På Almega är vi inte bättre än andra- här pågår förberedelserna in i det sista och med ett så späckat program är det många trådar att hålla ordning på. Lägg där till Bloggplats H12 som vi är med och frontar så förstår […]

Hur bedömningen av lönekriterierna kan bli till en helhetsvärdering

Av Per Östlund, 25 Jun 2013
lön · löneavtal · Lönebildning · lönekriterier · löneprocess

De flesta löneavtal bygger på att det finns bra löneprocesser som gynnar både företaget och medarbetarna. En bra löneprocess innebär att cheferna vet hur de ska sätta lön och medarbetarna hur de kan påverka sin lön. Förutsättningen är medarbetarnas prestationer och arbetsresultat bedöms efter genomtänkta lönekriterier. I mål- och utvecklingssamtal diskuterar chef och medarbetare hur […]

Industriavtal högt för tjänsteföretag

Av Jonas Milton, 02 Apr 2013
Arbetsmarknad · Avtal 2013 · Kollektivavtal · Lönebildning · Tjänstesektorn

Industrin har i dag träffat ett treårigt avtal med ett avtalsvärde om 6,8 procent. Det är positivt med ett långt avtal. Nivåerna är dock för för höga för många tjänsteföretag. Vissa företag går bra och vissa sämre. Det är därför viktigt att åstadkomma en mer företags- och medarbetarnära lönesättning.

Så här fick företaget cheferna att bedöma på ett enhetligt sätt

Av Per Östlund, 26 Mar 2013
Lönebildning

Jag har tidigare skrivit om hur företag tagit fram kriterier för lönesättning. För att löneprocessen ska vara trovärdig behöver cheferna tillämpa kriterierna konsekvent och likartat då de bedömer medarbetarna. Annars kommer bedömningarna mer att bero på vilken chef man har än ens egen kompetens och prestationer. I detta blogginlägg ska jag beskriva hur ett företag […]

Milton på minuten om det ekonomiska läget

Av Jonas Milton, 15 Mar 2013
Arbetsmarknad · Avtal 2013 · Kollektivavtal · Lönebildning · Milton på minuten

Denna vecka lyfter jag det allvarliga ekonomiska läget Sverige befinner sig. Tre rapporter som kommit i veckan visar alla att konjunkturen är väldigt svag och det ser fortsatt bistert ut för företagen i Sverige. Läs gärna mer i rapporterna: Almegas Tjänsteindikator, Teknikföretagens konjunkturbarometer och Skogsindustriernas kvartalsrapport.  

Mjuka kriterier är också hårda

Av Per Östlund, 27 Feb 2013
Lönebildning

Jag fortsätter att dela med mig av goda exempel på hur olika delar i löneprocessen kan hanteras. Denna gång ska jag beskriva hur ett företag hanterade bedömningen av mjuka kriterier på ett sätt som gjorde att de fungerade som hårda.

Sida 2 av 1012345...Sista