Ämne: LO

Därför behöver Sverige #kompetensinvandring

Av Ulf Lindberg, 09 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · Kompetens · kompetensinvandring · LO · Sociala medier · tjänsteföretag

Visste du att en arbetskraftsinvandrad dataspecialist, exempelvis på Almegas medlemsföretag Dice, genererar tre nya jobb i andra sektorer? Debatten om arbetskraftsinvandring har i stor utsträckning handlat om att oseriösa arbetsgivare utnyttjar lågutbildad arbetskraft. Inte minst LO brukar hävda att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning och att invandrare tar jobb från infödda svenskar. Det är en verklighetsbeskrivning […]

Sjöbefälföreningens oseriösa förhandlande

Av Stefan Koskinen, 24 Mar 2014
individuell lönesättning · Kollektivavtal · Konflikt · LO · Sjöbefälförening · strejk

Sjöbefälsföreningen, SBF, har nu tackat nej till bud från medlarna och sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafiken. Med sitt agerande sätter de nu hela sin organisations goda rykte på spel genom oseriöst förhandlande där de obstruerar ett nytt modernt kollektivavtal inom Skärgårdsområdet. Därmed ställer sig SBF också sida vid sida med de mest stridbara grenarna av LO.

Lägg pengarna där de behövs

Av Håkan Eriksson, 14 Feb 2014
Konkurrens · LO · Välfärd · Vänsterpartiet

Vore det inte skönt att antingen slippa betala 15 miljarder i skatt, eller att använda dessa pengar där de behövs bäst?

Populism visar sig vara populism

Av Håkan Eriksson, 07 Feb 2014
friskolor · LO · Välfärd · Vård · vinst · vinstdebatten

Jag stöter ofta på påståendet att ”det vore bättre om pengarna stannade i välfärden istället för att gå till vinster”. Gärna sagt som om det var den klokaste av självklarheter. Och det är klart, en ensidig bild i media och ihärdig opinionsbildning från LO och (v) sätter till slut sina spår.

Varför så orättvis lönebildning?

Av Jonas Milton, 09 Jan 2014
avtal · individuell lönesättning · Ledaravtalet · LO · Lönebildning · måluppfyllnad

1993 var jag med och träffade det s k. Ledaravtalet. Avtalet, som då var unikt i sitt slag, byggde på att de centrala parterna gav ett ramverk för hur den individuella lönen skulle sättas. Utgångspunkten var att lönen skulle sättas utifrån den enskilde medarbetarens måluppfyllnad, samtidigt som hänsyn skulle tas till hur väl verksamheten utvecklades […]

Företagsnära lönebildning inget hot

Av Per Östlund, 30 Sep 2013
avtal · LO · Lokal lönebildning · Lönebildning · löner · lönesättning · sifferlösa avtal

Under senare tid har vi kunnat läsa att LO och LO:s förbund anser att s.k. sifferlösa avtal hotar den svenska modellen, bland annat i den rapport som SvD publicerade i förra veckan. Man kan misstänka att det finns en dold agenda, att LO kanske är ute efter att bevara sin egen roll snarare än att […]

Tyska lärlingssystemet och ungdomsarbetslösheten

Av Marie Silfverstolpe, 03 Jul 2013
Almedalen · LO · Thomas Carlen · tyska lärlingssystemet · ungdomsarbetslöshet

I dag har jag diskuterat det tyska lärlingssystemet kopplat till ungdomsarbetslösheten. Det var intressant att höra hur systemet fungerar och Thomas Carlen från LO hade många synpunkter. Det finns anledning att fortsätta diskussionen. Jag rekommenderar vår rapport ”Kompetenser för handlingskraft”. Läs den!

Almega, Fastighets och Specialserviceavtalet

Av Jonas Milton, 18 Apr 2013
Fastighets · LO · Specialserviceavtalet

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson gör ett ”nummer” av vårt avtal med Fastighets avseende Specialserviceavtalet. Han lyfter fram krontalspåslaget 1 700 och menar att detta har Fastighets fått utan några större eftergifter eller ”motvaluta”. För egen del vill jag lyfta fram att Fastighets och Almega enats om att möjliggöra en höjning av den allmänna visstidsanställningen från […]

Sida 3 av 3123