Ämne: konsumtion

Ökat välstånd och större krav på hållbarhet ökar efterfrågan på tjänster

Av Linnea Kvist, 07 Nov 2014
cirkulär ekonomi · hållbarhet · konsumtion · tjänsteproduktion · tjänster

I takt med att världen blir rikare kommer allt fler människor att tillhöra medelklassen och därmed efterfråga andra typer av konsumtionsprodukter. Tillsammans med nya hållbarhetsutmaningar förväntas detta leda till en kraftig ökad efterfrågan på tjänster.

Busan, Sydkorea