Ämne: Konkurrens

På väl fungerande marknader startas nya företag och nya produkter utvecklas. En förutsättning för att marknaden ska fungera väl är att den präglas av effektiv konkurrens. Underprissättning, diskriminering och vägran att ge tillträde till viss infrastruktur är exempel på förfaranden som kan hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Läs mer

Samordnade ramavtal riskerar snedvrida konkurrensen

Av Gästbloggare, 27 Aug 2010
Konkurrens · Regelverk · Upphandling

På flera håll i landet i år har små- och medelstora företag blivit uteslutna från samordnade ramavtalsupphandlingar då kvalificeringskraven varit orimligt höga och antalet leverantörer som antagits varit så få att konkurrensen snedvridits. Att endast anta ett par leverantörer för 4-5 år framåt är ofta mycket negativt för konkurrensen, eftersom detta utestänger leverantörer från marknaden […]

Upphandlingar som öppnar för manipulation

Av Gästbloggare, 02 Jul 2010
Konkurrens · Upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter måste se över sina ramavtalsupphandlingar för att minska riskerna för strategisk prissättning genom nollbud. Strategisk prissättning slår hårt mot alla de företag som lägger ner mycket tid för att lämna uppriktiga priser i anbuden. Det är inte olagligt att göra en dålig affär och därmed inte heller lätt att förkasta anbud […]

Öppna upp för dialog och förhandling med leverantörerna

Av Gästbloggare, 06 Maj 2010
Konkurrens · Upphandling

Juridiken bakom den offentliga upphandlingen måste givetvis följas, men rädslan från inköparna att göra fel får inte hämma möjligheterna att göra bra affärer. Det är inte lagen som sätter käppar i hjulen, det är den restriktiva tillämpningen.

Ingen överraskning med uppsägningen

Av Jonas Milton, 29 Apr 2010
Kollektivavtal · Konkurrens

För mig kommer inte uppsägningen som en total överraskning. Tanken var ju med Industriavtalet främst att man med detta avtal skulle träffa avtal som stärkte industrins konkurrenskraft. Utvecklingen, inte minst i avtal 10, har i stället blivit att Industriavtalet kommit att användas, främst av LO grupperna, som ett golv. Uppsägningen av Industriavtalet pekar med tyngd på […]

Ökad kunskap om de grundläggande principerna för offentlig upphandling

Av Gästbloggare, 07 Apr 2010
Konkurrens · Upphandling

Det framgår ofta att lagen om offentlig upphandling måste förenklas eftersom den är krånglig och leder till för många överprövningar. Men när man läser avgöranden om offentlig upphandling kan man gång på gång utläsa att upphandlingen faller på grund av att de grundläggande principerna inte har beaktats. Det handlar alltså då inte om någon komplicerad […]

Kompetensutvecklingen i centrum för flera regeringsinitiativ

Av Gästbloggare, 01 Apr 2010
Arbetsförmedling · Kompetens · Konkurrens · Utbildning

Den senaste veckan har tre olika regeringsutspel på temat bättre kompetensförsörjning kommit, och det är utmärkt. Sveriges ekonomi bygger till största del på tjänster och kunskapsintensivt näringsliv. När vi frågat Almegas medlemsföretag säger 71 procent att det är just kompetensen som är deras företags viktigaste konkurrensfaktor. Sverige har av tradition alltid varit innovativt, med nya […]

Sida 7 av 7Första...34567