Ämne: Konkurrens

På väl fungerande marknader startas nya företag och nya produkter utvecklas. En förutsättning för att marknaden ska fungera väl är att den präglas av effektiv konkurrens. Underprissättning, diskriminering och vägran att ge tillträde till viss infrastruktur är exempel på förfaranden som kan hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Läs mer

Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?

Av David Wästberg, 07 Sep 2011
Forskning · Konkurrens · Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

Vilka effekter har den ökade andelen privata utförare haft för kvalitet och effektivitet i den offentligt finansierade välfärden i Sverige? Den frågan behandlas i antologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? som SNS idag presenterade vid ett seminarium på Östermalm. Det går egentligen bara att dra två slutsatser från SNS antologi om konkurrens […]

Seminarium om konkurrenspräglad dialog

Av Gästbloggare, 23 Aug 2011
Konkurrens · Seminarium · Upphandling

Den 23 september arrangerar vi tillsammans med Kammarkollegiets upphandlingsstöd och SKL en heldagskonferens om konkurrenspräglad dialog. Konferensen riktar sig både till företagare och upphandlare som söker fördjupning i ämnet.

Innovationscheckar till företag för ökad innovationskraft

Av Teresa Jonek, 13 Jun 2011
Internationellt · Konkurrens · Tjänsteinnovation

Attraktiva miljöer för företag att verka och utvecklas i är en allt viktigare konkurrensfaktor i vår globaliserade värld. De kommer inte av sig själv, utan näringslivet, akademin och politiken har ett gemensamt ansvar att bygga dem. En del i detta är självklart ramverket innefattandes skatter, lagar och regler. Sedan 1990/01 års skattereform har mycket hänt; […]

Turistbranschen lär av förskolan

Av Gästbloggare, 09 Jun 2011
Forskning · Konkurrens · Kvalitet · Valfrihet

Vad har en bransch som förskolan att lära andra branscher kan man undra? Mer än man kan tro faktiskt. Nyligen representerade jag nätverket Sveriges Fristående Förskolor på en konferens om kopplingen mellan näringsliv och forskning när det gäller lek och lärande. Där träffade jag bland andra professor Anders Szczepanski vid Linköpings Universitet. Hanleder en grupp […]

Osund konkurrens till domstol

Av Gästbloggare, 01 Jun 2011
Konkurrens · Upphandling

Äntligen har Konkurrensverket meddelat att de lämnat in två stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt med krav att domstolen ska besluta att konkurrensbegränsande verksamheter ska förbjudas. Det ena fallet gäller kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt som vägrat en konkurrent tillträde till ett övningsområde och det andra fallet gäller beställningstrafik mot privata kunder som Skellefteåbuss ägnar sig åt. Nu får […]

Granskning av friskolor?

Av Håkan Eriksson, 18 Maj 2011
Konkurrens · Utbildning · Valfrihet

Så har vi granskat friskolorna, skriver Aftonbladet i sin serie om skolan.  Men vadå, granska? Det  är ingen granskning. Det är bara en politisk tes som man ”bevisar” med anekdoter. Som journalistik är det undermåligt!

Stoppa friheten!

Av Håkan Eriksson, 16 Maj 2011
Konkurrens · Utbildning · Valfrihet

Stoppa friheten!  Denna bisarra slutsats drar Aftonbladet i tidningens artikelserie om skolan. Enligt Aftonbladet är det inte skolan det är fel på, utan rätten av välja skola. I vilket universum är frihet ett problem?  Bisarrt var ordet.

Strategiska forskningsområdena måste kompletteras med strategiska satsningar på innovation

Av Teresa Jonek, 13 Maj 2011
Forskning · Kompetens · Konkurrens · Seminarium · Tjänsteinnovation · Utbildning

I förmiddags var jag på en workshop på Teknikföretagen. Det handlade om hur framtida strategiska forsknings- och innovationssatsningar ska utformas. Göran Marklund, ställföreträdande GD på Vinnova, gjorde en mycket informativ och illustrerande presentation av vad man hittills kunnat påvisa för resultat avseende de strategiska forskningsområdena (SFo). Kriterierna vid formerandet var högsta internationella kvalitet, lösa samhällbehov […]

Ett välkommet uppvaknande från universiteten

Av Gästbloggare, 08 Apr 2011
Arbetsmarknad · Kompetens · Konkurrens · Kvalitet · Utbildning

När jag läser Svenska Dagbladets Brännpunkt (2011-04-04) konstaterar fyra företrädare för den högre utbildningen att den svenska utbildningen, enligt internationella undersökningar, ligger i det Europeiska bottenträsket när det gäller kopplingar till näringslivet. Från vår sida kan vi inte annat än instämma samtidigt som vi konstaterar att svenska undersökningar visat detta i flera år.

Mångfald och valfrihet leder till bättre resultat

Av Marie Silfverstolpe, 05 Apr 2011
Arbetsmiljö · Facklig verksamhet · Konkurrens · Regelverk · rehabilitering · Valfrihet

LO kräver i en debattartikel i SvD (1/4) att vi måste våga se systemfelen. Med detta som utgångspunkt kritiseras sjukförsäkringen, arbetsmiljön, arbetsgivare och sjukvården. Låt mig kommentera en del av LO:s synpunkter. Utredningen Hållbara försäkringar har till uppgift att bland annat se över sjukförsäkringen. Det kommer förhoppningsvis att ge en parlamentarisk samsyn om hur den framtida socialförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringen […]

Sida 5 av 7Första...34567