Ämne: Kompetens

De viktigaste källorna till nya idéer och utveckling i tjänsteföretag är medarbetarna. Utbildningssystemen måste anpassas efter arbetsmarknaden som finns idag och att företagen måste satsa på medarbetarnas eftersom deras kompetens och kunskap är centrala för företagens tillväxt. Läs mer

Rapport från Tillväxtdagarna

Av Karin Bäcklund, 18 Mar 2011
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Kompetens · Konkurrens · Seminarium · Tjänstesektorn · Valfrihet

Jag har spenderat två dagar i Göteborg och på Tillväxtdagarna – dagarna som samlade alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap samt företagande enligt egen utsago från arrangörerna.

Filmer från Kompetensdagen

Av Gästbloggare, 29 Dec 2010
Kompetens · Seminarium · Utbildning

Den 17 november anordnade Almega, Svenskt Näringsliv, STD-företagen och Teknikföretagen tillsammans konferensen Kompetensutmaningen. Under dagen diskuterades hur Sverige tacklar generationsskiftet och strukturomvandlingen. Några av budskapen från talarna var: Generationsskiftet kommer innebära att det blir arbetskraftsbrist i alla län utom de 4 största storstadslänen. Strukturomvandlingen gör att vi får mer kunskapsintensiva näringar där mjuka kompetenser som servicemedvetande, kundförståelse, […]

Ovanlig vinnare i högskolornas kvalitets- resurstilldelningssystem…

Av Gästbloggare, 22 Dec 2010
Kompetens · Konkurrens · Kvalitet · Utbildning

När verksamheter ska kvalitetsgranskas kopplas normalt alltid oberoende granskare in, så kallad tredjepart. Det gäller ISO certifieringar som andra seriösa granskningar i näringslivet. Inte mist tar granskaren utgångspunkt från vilken kvalitet som kunden/mottagaren bör få av leverantören. Man granskar vilken nytta kunden haft av tjänsten ur olika aspekter och bedömer resultatet. Tanken på att fråga […]

Innovationsupphandling i Holland

Av Gästbloggare, 19 Okt 2010
Kompetens · Tjänsteinnovation · Upphandling

Jag besökte tillsammans med några kollegor från Almega i förra veckan organisationen Pianoo i Holland. De arbetar med innovationsupphandling och tillämpar modellen förkommersiell upphandling som föreslås införas även i Sverige, läs mer om detta i Innovationsupphandlingsutredningen. Företrädarna vi träffade från Pianoo tycker att modellen är fungerar bra, men problemet de stöter på är den bristande […]

Högskolornas samverkansuppgift och studenters anställningsbarhet

Av Gästbloggare, 20 Maj 2010
Arbetsmarknad · Kompetens · Utbildning

SACO har just kommit med en rapport om högskolans samverkansuppgift. Det är bra att studentorganisationerna ger sig in i debatten och ställer krav på högskolornas svaga engagemang för samverkan med arbetslivet och förberedelserna för arbetslivet.

Att söka men inte finna..

Av Marie Silfverstolpe, 16 Apr 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Kompetens

Det är rubriken på Svenskt Näringslivs rapport om rekryteringsläget. Medlemmarna i Almegas förbund skulle möjligen kunna citera Hamlet – Att vara eller inte vara det är frågan. För trots att det varit en lågkonjunktur har mer än hälften av våra företag försökt rekrytera, betydligt fler än Svenskt Näringsliv som helhet. Även den här enkäten visar […]

Kompetensutvecklingen i centrum för flera regeringsinitiativ

Av Gästbloggare, 01 Apr 2010
Arbetsförmedling · Kompetens · Konkurrens · Utbildning

Den senaste veckan har tre olika regeringsutspel på temat bättre kompetensförsörjning kommit, och det är utmärkt. Sveriges ekonomi bygger till största del på tjänster och kunskapsintensivt näringsliv. När vi frågat Almegas medlemsföretag säger 71 procent att det är just kompetensen som är deras företags viktigaste konkurrensfaktor. Sverige har av tradition alltid varit innovativt, med nya […]

Sida 7 av 7Första...34567