Ämne: Kompetens

De viktigaste källorna till nya idéer och utveckling i tjänsteföretag är medarbetarna. Utbildningssystemen måste anpassas efter arbetsmarknaden som finns idag och att företagen måste satsa på medarbetarnas eftersom deras kompetens och kunskap är centrala för företagens tillväxt. Läs mer

En skola i takt med sin samtid

Av Fredrik Voltaire, 21 Maj 2012
Arbetsmarknad · Bloggduell · Kompetens · Konkurrens · Utbildning

Debatten om skolan handlar nu i hög grad om vi ska prioritera jämlikhet eller höga kunskapsresultat. Grund- och gymnasieskolan har under lång tid följt en utveckling med ökad jämlikhet som främsta ledmotiv, med tanken att skolan främst ska utjämna förutsättningarna för elever med olika social bakgrund. Om denna tanke ska genomföras fullt ut, finns inget […]

Välkommen till frukostmöte om studentmedarbetare

Av Marie Silfverstolpe, 08 Maj 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Seminarium · Utbildning

Att studenter saknar relevant arbetslivserfarenhet, det vet vi från flera undersökningar. Men hur ska det kunna blir bättre? Det kommer vi att diskutera vid ett frukostmöte om studentmedarbetare den 23 maj här i Stockholm. Välkommen att lyssna på företrädare för Almega, Jusek, Hallvarsson & Halvarsson, Manpower och politikerna Louise Malmström, socialdemokratisk ledamot i Utbildningsutskottet och […]

Förmedling av arbete

Av Marie Silfverstolpe, 13 Apr 2012
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Kompetens · Konkurrens · ungdomsarbetslöshet

  Diskussionen om ungdomsarbetslöshet och arbetsförmedling fortsätter. I dag är det en intervju i Svenskan med Hillevi Engström. I morse i radio fortsatte diskussionen mellan Kenneth Bengtsson och Hillevi Engström.

Missade möjligheter – återigen

Av Marie Silfverstolpe, 12 Apr 2012
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Kompetens

I dag presenterar Svenskt Näringsliv 2012 års rekryteringsenkät. Enkätens resultat är intressant ur många olika aspekter. Vissa svar var förväntade, andra svar visar att det skett en förändring sedan 2010-års enkät.

Den svenska skolan är bättre än den finska!

Av Fredrik Voltaire, 20 Mar 2012
Kompetens · Utbildning

DN publicerade igår en replik av Eva Alderborn, programrektor på Lundellska skolan. Jag stödjer helt hennes kommentarer på debattartikeln Principen om en bra skola för alla gäller inte längre som argumenterar för att den finska skolan är bättre än vår, och samtidigt i ett svep angriper friskolor, kommunalisering och målstyrning. Debattartikeln av Per Kornhall, undervisningsråd vid […]

Almegatidningen lyfter ledarskapet i tjänsteföretag

Av Teresa Jonek, 01 Mar 2012
Forskning · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

En intressant nyhet i Almegatidningen är den nya avdelningen Tjänsteledarskap. Tjänsteföretagens främsta tillgång är medarbetarna och deras kompetens. Hur väl man lyckas skapa förutsättningar för medarbetarna att nyttja sin kompetens, vara kreativa och kunna förstå värdeleveransen är helt klart avgörande för hur väl affärerna kommer att gå.

”One size” fungerar inte i skolan!

Av Fredrik Voltaire, 13 Feb 2012
Kompetens · Utbildning

Sedan 1971 har vi haft en enhetlig grundskola, och sedan 1991 en enhetlig gymnasieskola. Modellen ”one size fits all” har blivit den förhärskande. Näringslivets inflytande har minskat. Utbildningarna har samlats under ett gemensamt regelverk, och all grundskoleutbildning har gjorts 9-årig och all gymnasieutbildning 3-årig.

Vakna! Ska Sverige vara en kunskapsnation?

Av Teresa Jonek, 03 Feb 2012
Forskning · Kompetens · Tjänsteinnovation

Nu är det dags att bestämma sig. AstraZeneca har ytterligare monterat ner sin forskning i Sverige. Först föll Lund och nu kom det dräpande beskedet att även den neurovetenskapliga forskningen i Södertälje läggs ner. Över 1000 högkompetenta personer förlorar jobben.

Skräp in – skräp ut

Av Håkan Eriksson, 07 Dec 2011
Kompetens

Det brukar vara en rätt gångbar regel för det mesta. Har man dåliga råvaror blir maten inte god, hur mycket man än trixar vid spisen. Samma sak för till exempel äldreboenden. Om en privat aktör tar över en verksamhet av kommunen – många gånger för att den fungerar dåligt – så måste den nya entreprenören […]

Kompetens och välfärd på export?

Av Håkan Eriksson, 08 Nov 2011
Kompetens · Seminarium · Tjänsteexport

Kompetens på export? Den frågan ställer Almega under ett av seminarierna på Global Forum, den 21 november i Göteborg. Frågan är högaktuell. Med en krympande varuproducerande industri måste Sveriges exportinkomster komma från annat håll. Och flera svenska tjänsteföretag har visat vägen, genom att exportera idéer, processkunnande och särskild kompetens.

Sida 5 av 7Första...34567