Ämne: Kompetens

De viktigaste källorna till nya idéer och utveckling i tjänsteföretag är medarbetarna. Utbildningssystemen måste anpassas efter arbetsmarknaden som finns idag och att företagen måste satsa på medarbetarnas eftersom deras kompetens och kunskap är centrala för företagens tillväxt. Läs mer

Kan vi bli bäst i klassen?

Av Fredrik Voltaire, 19 Okt 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Utbildning

Jag är idag på  Mälardalsrådets konferens Stormöte för kunskapsregionen för att ta del av förslag som ska lyfta Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. Utmaningen består i korthet av att minska avhoppen på gymnasiet, öka antalet högskoleutbildade och att öka FoU-investeringarna. Mycket viktiga prioriteringar inte minst ur de kunskapsintensiva tjänsteföretagens perspektiv varav många har svårt att fylla rekryteringsbehoven, […]

Lågt intresse för samverkan med näringslivet

Av Fredrik Voltaire, 26 Sep 2012
Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Två tredjedelar av alla med lång högskoleutbildning hamnar i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna. Därför är intresset stort i många tjänsteföretag för att samverka med högskolan och komma in på ett tidigt skede i utbildningarna. Personalen och kompetensen är den absolut viktigaste resursen och insatsvaran, och suget att anställa är stort. Under perioden 1993-2010 ökade sysselsättningen i […]

Nya kompetenskrav i näringslivet

Av Fredrik Voltaire, 07 Sep 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Näringslivets kompetensbehov är svårt att förutsäga, särskilt på lång sikt, men vad händer om vi inte försöker? Det klagas ofta på fallande kunskapsresultat i skolan, men skulle vi klara oss idag om vi hade hållt fast vid äldre kunskapsmål, betygssystem och pedagogik? När jag blickar bakåt och för mitt inre försöker se hur näringslivet utvecklats […]

Det gör ont när knoppar brista

Av Håkan Eriksson, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · ungdomsarbetslöshet · Upphandling · Utbildning

I dikten heter det att det gör ont när knoppar brista. Och det gäller inte bara i naturen på våren, utan även i näringslivet när det nya bryter fram. Det är det som sker nu. Nya branscher, nya idéer och nya företag växer fram och förändrar sådant som varit invant. Vilket gör det obekvämt för […]

Almega i Almedalen 2012 – Reformer för tjänstesamhällets arbetsmarknad

Av Ulf Lindberg, 25 Jun 2012
Almedalen · Arbetsmarknad · Bloggplats H12 · Kompetens · Seminarium · ungdomsarbetslöshet

Under årets Almedalsvecka arrangerar vi tre seminarier om en arbetslinje för tjänstesamhället. Här kommer vi att presentera reformer för nya jobb för de allt för många som i dag står utanför. Reformer som behövs om vi på allvar vill minska arbetslösheten och skapa en arbetsmarknad med bättre fungerande matchning där människor ges större möjligheter till […]

Nej tack till detaljstyrning och social ingenjörskonst

Av Fredrik Voltaire, 11 Jun 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Utbildning

Vänsterpartiet sågar i en svepande analys dagens gymnasiala yrkesutbildningar, som inte anses nå upp till de krav som ställs i arbetslivet. Därefter lägger man en rad förslag som handlar om att föra över ansvar och krav från skolmyndigheter och skolhuvudmän till arbetsmarknadens parter. Bland annat vill man att parterna har vetorätt mot etableringen av nya […]

Hur ser ni på den nya gymnasieskolan?

Av Fredrik Voltaire, 24 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Lärlingsprovanställningen är uttänkt  för gymnasieelever och vuxenutbildning på den nivån. Inte för högre studier, det medger jag, Charlie. Men det är en intressant tanke, särskilt ur perspektivet att vi behöver ha ett koncept att marknadsföra. Så om parterna inte kan enas om att främja studentmedarbetare, kan lagstiftning kanske vara ett alternativ. Hur ser ni förresten […]

Det händer nu!

Av Fredrik Voltaire, 23 Maj 2012
Arbetsmarknad · Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Hej Charlie, Kul att höra att du gillade vårt seminarium och att du engagerat dig i frågan om studentmedarbetare. Visst är det så att mycket kan göras redan idag, med de förutsättningar som gäller. Vi ser också en positiv utveckling. Många företag anställer studenter redan idag, och det är också vanligt att hyra in studenter […]

Minska glappet skola-näringsliv

Av Fredrik Voltaire, 22 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Ulrika, Många företag i tjänstesektorn har problem med sin kompetensförsörjning, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2012. Svårigheterna är störst vad gäller rekrytering av eftergymnasialt utbildade. 63 procent av företagen i tjänstesektorn har haft svårt att hitta personer med lämplig yrkeshögskoleutbildning, och 60 procent har haft svårt att rekrytera högskoleutbildade. Dessa flaskhalsar kring kompetensförsörjningen begränsar företagens […]

Mer kompetensutveckling i arbetslivet

Av Fredrik Voltaire, 21 Maj 2012
Bloggduell · Kompetens · Utbildning

Hej Ulrika på Unionen, kul att få bloggduellera mot dig! Jag håller med om att företagens investeringar i kompetensutveckling av sin personal är mycket viktigt. Håller också med om att de borde öka. Men tyvärr finns ett antal hinder som håller tillbaka investeringarna. De måste undanröjas.

Sida 4 av 7Första...23456...Sista