Ämne: Kompetens

De viktigaste källorna till nya idéer och utveckling i tjänsteföretag är medarbetarna. Utbildningssystemen måste anpassas efter arbetsmarknaden som finns idag och att företagen måste satsa på medarbetarnas eftersom deras kompetens och kunskap är centrala för företagens tillväxt. Läs mer

Var är regeringens strategi för svensk tillväxt?

Av Ulf Lindberg, 03 Jun 2013
jobbtillväxt · Kompetens · kunskapsintensiva branscher · produktion · tillväxt · Tjänsteinnovation · vårbudget

När regeringen lade fram sin vårbudget kom en viktig detalj i skymundan. Man reviderade nämligen ned sin bedömning av Sveriges potentiella BNP-tillväxt, det vill säga den tillväxt som är möjlig då produktionsresurserna i ekonomin används fullt ut. Sverige har tappat tillväxtförmåga, men var finns förslagen för att få Sveriges tillväxtpotential att åter lyfta? Den utdragna […]

Tjänster trivs utan gränser

Av Fredrik Voltaire, 06 Mar 2013
EU · Internationellt · Kompetens · Utbildning

Tjänstesektorn har det senaste årtiondet visat makalös tillväxt. Flera hundra tusen nya jobb har skapats i Sverige. Den största jobbtillväxten har skett inom kunskapsintensiva företagstjänster, främst inom IT- och telekom, teknik/design, ekonomi/marknadsföring med flera verksamheter. Dessa har haft ett stort sug efter akademiker men också betydande rekryteringssvårigheter. Svenska utbildningar har helt enkelt inte hunnit utbilda […]

Centrum för Tjänsteforskning tar nya grepp för att sprida forskningsresultat

Av Fredrik Voltaire, 23 Jan 2013
Forskning · Kompetens · Tjänstesektorn

Igår deltog jag i uppstarten av ett spännande projekt hos CTF vid Karlstad Universitet. Deras forskningsverksamhet har vuxit snabbt och är väl citerad internationellt.  Idag har de hela 60 forskare, inriktade mot spännande områden som tjänsteinnovationer, nya affärsmodeller och kunddrivna utvecklingsprocesser.

Matchningslån är en god tanke

Av Fredrik Voltaire, 03 Dec 2012
Kompetens · Seminarium · Utbildning

I dag presenterade Saco Studentråd den färska rapporten Rätt jobb, inte ett jobb som visar på problem med att studenter efter examen hamnar i arbetslöshet och i felmatchade jobb. I rapporten lyfter man fram statistik som visar att 22 procent av de som tar examen inte är fullt etablerade 1-1,5 år efter examen. Dessutom säger […]

Debatt om yrkeshögskolan på TCO-konferens

Av Fredrik Voltaire, 19 Nov 2012
Kompetens · Seminarium · Utbildning

I förra veckan deltog jag i paneldebatt på TCO:s konferens Utbildning för ett bra liv, som handlade om yrkeshögskolans roll och utmaningar. En stor del av debatten handlade om etableringsstatistiken, med utgångspunkt i Svd:s artikel där de jämförde högskolan med yrkeshögskolan och fann att de förra är betydligt bättre på att få studenter i arbete. […]

Från teorier till handlingskraft

Av Fredrik Voltaire, 09 Nov 2012
Arbetsmarknad · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

Tjänsteföretagen pekade i undersökningen Kompetenser för handlingskraft på att det finns ett tydligt glapp mellan tjänsteföretagens behov och utbildningarnas innehåll. Företagen efterfrågar mer färdighetsträning; gymnasieelever och högskolestudenter behöver träna sin förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Företagen efterlyser bland annat bättre kommunikationsförmåga, kundförståelse och servicemedvetenhet hos högskoleutbildade.

Jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning

Av Fredrik Voltaire, 07 Nov 2012
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Internationellt · Kompetens · Skatter · Utbildning

Ratio gör nu en jättesatsning på forskning om näringslivets kompetensförsörjning, i samarbete med  en rad branschorganisationer. Projektet får också finansiering av Vinnova och KK-stiftelsen, och har redan producerat en intressant förstudie.

Sikta mot verkligheten istället

Av Fredrik Voltaire, 05 Nov 2012
Kompetens · Utbildning

Folkpartiet släppte i veckan sitt nya skolpolitiska program Sikta mot stjärnorna. Som väntat föreslår man fler och tidigare prov och betyg, mer satsningar på lärarna och mer katederundervisning. Ambitionerna att höja elevernas kunskapsresultat är höga, och när jag läser dokumentet får jag känslan av att det som avgör skolpolitikens utformning är hur det går i […]

Friskolor är bra för Sverige

Av Gästbloggare, 31 Okt 2012
Kompetens · Kvalitet · Utbildning · Valfrihet

Idag presenterade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering resultat som visar att alla elever i en kommun får bättre skolresultat om det finns fristående grundskolor i kommunen. Friskolorna verkar fungera som en sporre även för kommunala skolor som i och med konkurrensen får anledning att se över sin verksamhet på ett annat sätt än tidigare. Man […]

My three minutes of fame

Av Cemille Üstün, 19 Okt 2012
EU · Internationellt · Kompetens

Idag TV-debuterade jag under pseudonymen Cemille Ürgün – det gäller ju att hålla låg profil i början.   Mitt bejublade framträdande hölls på SVT Forum som sände från Europahuset där Kommerskollegium arrangerade ett seminarium med anledning av att EU firar 20 år. Målet med mitt inlägg var att få fram att de svenska tjänsteföretagen behöver en […]

Sida 3 av 712345...Sista