Ämne: Kompetens

De viktigaste källorna till nya idéer och utveckling i tjänsteföretag är medarbetarna. Utbildningssystemen måste anpassas efter arbetsmarknaden som finns idag och att företagen måste satsa på medarbetarnas eftersom deras kompetens och kunskap är centrala för företagens tillväxt. Läs mer

Löfven: Låt FoU-avdraget för SME vara kvar

Av Teresa Jonek, 28 Sep 2015
Forskning · Kompetens · Konkurrens · Skatter · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Små och medelstora konsulter står för drygt hälften av alla företag som utnyttjar möjligheten till nedsatt arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Att öka kompetensen i SME är avgörande för den samlade innovationskraften i Sverige – därför måste avdragsrätten behållas. Det motsatta skulle få negativ effekt för såväl dessa företag som deras kunder som i många fall är de forna storföretagen.

Utgångspunkt fortfarande kompetens

Av Jonas Milton, 27 Feb 2015
Adam Cwejman · Kompetens · kvotering

Problemet med att alltid försöka representera alla är att det är omöjligt. Någon kommer alltid att väljas bort. Istället för att fokusera på människors bakgrund eller kön så bör vi fokusera på deras kompetens. Annars börjar vi i fel ände.

Etableringsprogram för invandrade akademiker

Av Fredrik Voltaire, 09 Feb 2015
Etableringsprogram · Kompetens · kompetensförsörjning · SCB · validering · Ylva Johansson

En färsk långtidsprognos från SCB visar att rekryteringsbehoven kommer vara mycket stora framöver, inte minst i privat och offentlig tjänstesektor. För att klara denna stora utmaning krävs det att vi tar tillvara på den kompetens som söker sig till Sverige. Almegas förslag är därför att satsa resurserna på särskilda etableringsprogram på lärosäten runt om i landet för utländska läkare, sjuksköterskor och lärare.

Tjänsteakademi på g efter Vinnovatillskott

Av Teresa Jonek, 16 Dec 2014
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Konkurrens · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Vinnova har beviljat Almega 2 miljoner kronor  under 2015 till vårt projekt Forum för tjänsteinnovation. Äntligen kan vi börja utveckla en  fysisk och virtuell mötesplats för företag och akademi samt etablera en så kallad Tjänsteakademi, ett nationellt akademiskt nätverk inom tjänsteområdet.

turning-torso

Något svagare tillväxt i tjänstesektorn under fjärde kvartalet

Av Linnea Kvist, 09 Dec 2014
Arbetsmarknad · Internationellt · Kompetens · kompetensinvandring · tillväxt · Tjänsteexport · Tjänstesektorn

Idag släpper Almega Tjänsteindikatorn för fjärde kvartalet. Den pekar på att tillväxten i den privata tjänstesektorn fortfarande kommer att hållas uppe under fjärde kvartalet men bli något svagare jämfört med föregående kvartal.

bloggbild

Byråkrati stoppar utländsk kompetens

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2014
arbetskraftsinvandring · integration · Kompetens · kompetensinvandring · kunskapsintensiva tjänsteföretag · SvD

Sverige behöver bli bättre på att undanröja tekniska och administrativa hinder som stoppar välutbildade invandrare från att snabbt komma ut i arbetslivet. Detta framgår med smärtsam tydlighet i SvDs reportage om tandläkaren Wael Ghabro idag. Bland annat så bör potentiella arbetsgivare inom såväl näringsliv som offentlig sektor engageras i ett tidigt skede som kunniga behovsställare, genom att bistå vid validering och genom att erbjuda praktikplatser.

Fetare duvor men mindre skatteintäkter

Av Jonas Milton, 07 Okt 2014
Arbetsmarknad · Kompetens · pensionärer · Skatter

Trots att de flesta är överens om att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna gör regeringen det dyrare att jobba efter 65 år. Risken är att det blir trängre på parkbänkarna istället för att vi får fler arbetsföra pensionärer. Fetare duvor men mindre skatteintäkter. Var det verkligen så det var tänkt?

seniors

”Hjärnkraft istället för järnkraft” – Kreativitet som tillväxtmotor

Av Alexandra Hernadi, 03 Jul 2014
Almedalen · Kompetens · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

I ett samtal om kreativa näringar diskuterade Viveca Sten, författare bakom böckerna om morden i Sandhamn, Linus Blomberg, grundare av dataspelsföretaget Avalanche studios, Lotta Mårdlind, AD på reklambyrån Garbergs, Ida Sjöstedt, designer och Johan Wester, ena halvan av humorduon Hipphipp och grundare av produktionsbolaget Anagram förutsättningarna för branschen.

kreativitet

Bred enighet om avdrag för IT-hjälp hemma

Av Lotta Oom, 01 Jul 2014
Almedalen · Kompetens · Skatter · Valfrihet

Enigheten var stor på IT&Telekomföretagens seminarium om att hjälp med IT-tjänster i hemmet måste vara en bred lösning som inte bara innehåller installationer och support utan också utbildning.

”Fula jobb en gåta”

Av Alexandra Hernadi, 30 Jun 2014
Almedalen · Arbetsmarknad · Kompetens · Seminarium · Skatter · Tjänstesektorn

Bortom dagens lösningar och låsningar är en underrubrik som förpliktigar, men panelen i Almegas första Framtidssmedja – den om jobben – lyckades hålla sig till att just blicka bortom nästa mandatperiod och prata mer övergripande kring teman som hur vi skapar tillväxt, hur man skapar gynnsamma förhållanden för tjänsteföretag och hur vi kan ta vara på Sveriges konkurrensfördelar.

fsmedja-1
Sida 1 av 712345...Sista