Ämne: Kollektivavtal

Almega har en stark tilltro till kollektivavtal. Vår uppfattning är att kollektivavtal kan vara en konkurrensfördel i förhållande till andra länder. Men vi behöver modernisera avtalen.

Milton på minuten om svenskarnas löner

Av Jonas Milton, 22 Mar 2013
Avtal 2013 · Kollektivavtal · Milton på minuten

I dag kommenterar jag SVT Pejl:s kartläggning av svenskarnas löner som visar att handeln är en av Sveriges mest jämställda branscher. En undersökning med irrelevanta frågeställningar enligt mig! Självklart ska det inte finnas löneskillnader mellan män och kvinnor, men bäst väg mot jämlika löner är decentraliserad lönebildning som bland annat Sacos rapport visar.

Milton på minuten om det ekonomiska läget

Av Jonas Milton, 15 Mar 2013
Arbetsmarknad · Avtal 2013 · Kollektivavtal · Lönebildning · Milton på minuten

Denna vecka lyfter jag det allvarliga ekonomiska läget Sverige befinner sig. Tre rapporter som kommit i veckan visar alla att konjunkturen är väldigt svag och det ser fortsatt bistert ut för företagen i Sverige. Läs gärna mer i rapporterna: Almegas Tjänsteindikator, Teknikföretagens konjunkturbarometer och Skogsindustriernas kvartalsrapport.  

Milton på minuten om jämställda löner

Av Jonas Milton, 08 Mar 2013
Avtal 2013 · Jämställdhet · Kollektivavtal · Milton på minuten

På internationella kvinnodagen är frågan om jämställda löner så klart extra aktuell. Det är alltid en viktig fråga för Almega och vi jobbar för företagsnära lönebildning eftersom det är bästa sättet för att åstadkomma jämställda löner. Delpension har varit uppe på agendan i veckan och jag förklarar vår ståndpunkt. I Milton på minuten kommenterar jag […]

Fackligt fulspel i busligans elitserie

Av Stefan Koskinen, 04 Mar 2013
Avtal 2013 · Facklig verksamhet · Kollektivavtal

Elitseriehockeyn närmar sig nu snabbt slutspel. Samtidigt har busligans elitserie inom svensk avtalsrörelse dragit igång för fullt. Först ut att varsla om strejk i år var elektrikerna som rekordtidigt överlämnade ett konfliktvarsel  – redan två månader innan avtalet löper ut. Men Byggnads har inte tänkt att sitta still på avbytarbänken utan har nu kastat in […]

Milton på minuten

Av Jonas Milton, 28 Feb 2013
Avtal 2013 · Kollektivavtal · Milton på minuten

Jag kommer från och med nu att regelbundet i filmklipp kommentera avtalsrörelsen och andra aktuella frågor här på Almegabloggen. I första filmen tar jag upp den ökade segregeringen av vår arbetsmarknad och märkets vara eller icke vara. Kommentera gärna här i bloggen om du vill att jag ska ta upp något visst ämnen nästa gång!

Kollektivavtal för ökad konkurrenskraft

Av Jonas Milton, 24 Jan 2013
Avtal 2013 · Kollektivavtal · Lönebildning · Tjänstesektorn

 Idag presenterar vi Almegas krav inför vårens avtalsrörelse. Målet för 2013 är att kollektivavtalen ska ge handlingsmöjlighet för företagen att möta nya förutsättningar, samtidigt som individers drivkrafter stimuleras och goda prestationer belönas bättre.

Lönesamtal är enklare än du tror!

Av Jonas Milton, 29 Okt 2012
Avtal 2013 · Kollektivavtal · Lönebildning

Vi på Almega har sedan länge drivit frågan med individuell lönesättning. Inför avtalsrörelsen 2013 är frågan alltjämt viktig att diskutera. För att ytterligare sätta fokus på lönebildning har vi samlat bra hjälp för lönesättande chefer på vår webb. Du hittar det på www.almega.se/lon.   Vi hoppas att videon ska bidra till att du som är chef […]

LO höjer redan höga trösklar

Av Jonas Milton, 16 Okt 2012
Avtal 2013 · Kollektivavtal

LO har nu presenterat sin grundmodell för kommande avtalsomgång – Avtal 13. I sak handlar det om att göra det dyrare att anställa unga och oerfarna. Att höja redan höga trösklar.

Bara ett avtal som alla andra…

Av Stefan Koskinen, 01 Okt 2012
Avtal 2012 · Kollektivavtal

SEKO tycker det är märkligt att förhandlingarna för Skärgårdstrafiken strandat eftersom de bara krävt det allra andra fått, nämligen 2,6 procent i löneökningar. Vi har inget annat krav vi heller, än att få ett kollektivavtal som för alla andra. Det kollektivavtal vi har idag med SEKO avviker nämligen kraftigt från den övriga arbetsmarknaden – till […]

Läraravtalet riskerar leda till inflation

Av Jonas Milton, 27 Sep 2012
Avtal 2012 · Kollektivavtal · Lönebildning

Jag läser att lärarna för det andra avtalsåret knyter löneutrymme till det så kallade märket. Denna typ av konstruktion, den så kallade följsamhetsklausulen, var en mycket starkt bidragande orsak till inflationsspiralen på 1980-talet. På grund av detta har det bland arbetsmarknadens parter rått stor enighet om avstånd till följsamhetsklausuler. I media: DN, EKuriren, Aftonbladet, GD

Sida 3 av 912345...Sista