Ämne: Kollektivavtal

Almega har en stark tilltro till kollektivavtal. Vår uppfattning är att kollektivavtal kan vara en konkurrensfördel i förhållande till andra länder. Men vi behöver modernisera avtalen.

Sjöbefälen tackade nej till 2,2 % åt alla

Av Stefan Koskinen, 19 Apr 2016
Avtal 16 · Avtalsrörelsen · Kollektivavtal · Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningens skärgårdstrejk går nu in på sin andra vecka efter att Sjöbefälsföreningen i söndagskväll tackade nej till ett andra medlingsbud. I det medlarbudet skulle alla sjöbefäl få lönehöjning. Alla skulle få 2,2 procent. Ingen skulle få lönesänkning.

Sjöslag om kollektivavtal med noll (0) anställda

Av Stefan Koskinen, 13 Apr 2016
Avtal 16 · Avtalsrörelsen · Kollektivavtal · Sjöbefälsföreningen

Det finns mycket som är obegripligt när det gäller Sjöbefälsföreningens strejkvarsel – men det mest obegripliga är att man slåss för ett kollektivavtalsområde där antalet anställda idag är 0 personer. För vilken funktion fyller egentligen ett kollektivavtal när det inte längre finns en enda medarbetare kvar på området?

Statlig utredning om krav på villkor enligt kollektivavtal i upphandling kom inte med bra förslag

Av Stefan Holm, 03 Sep 2015
Kollektivavtal · Offentlig marknad · offentlig upphandling · Upphandlingspodden

Utredningsförslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal i kommande upphandlingslagstiftning är dåligt, leder till krångligare upphandling och ökade kostnader. Om det handlar senaste avsnittet av Upphandlingspodden.

Likabehandling gäller i landstingens vårdval

Av Stefan Holm, 28 Aug 2015
Kollektivavtal · Offentlig marknad · Västernorrland

Politikerna i Västernorrland bör självklart följa rådande lagstiftning.

Krav på kollektivavtal i upphandling är inte möjligt!

Av Stefan Holm, 01 Apr 2015
Kollektivavtal · offentlig upphandling · Vita jobb

I Malmö jobbar man nu med en modell som de kallar för ”Vita jobb-modellen” eftersom man med denna hoppas kunna stänga ute oseriösa företag på den offentliga marknaden. Risken är dock att man också stänger ute andra.

Fler politiska krav i offentlig upphandling att vänta

Av Stefan Holm, 22 Dec 2014
Arbetsmarknad · Facklig verksamhet · Kollektivavtal · Konkurrens · Kvalitet · Offentlig marknad · Regelverk · Tjänstesektorn · Upphandling · Valfrihet

Det blir allt svårare för mindre företag att delta i offentlig upphandlingar. Nu kommer nya civilministern med ännu fler krav i en fråga som redan nu präglas av snåriga missförstånd.

bloggbild

När man trampar på en öm tå…

Av Stefan Koskinen, 28 Nov 2014
deltidspension · Kollega · Kollektivavtal · Niklas Hjert · Philippe Fernström · Unionen

Unionen undviker konsekvent att bemöta Almegas argument om att deltidspensionerna rent ekonomiskt är en dålig affär för en stor andel av deras medlemmar.

Hotar konfliktreglerna den svenska modellen?

Av David Wästberg, 01 Jul 2014
Arbetsmarknad · Den svenska modellen · Jonas Stenmo · Kollektivavtal · konfliktregler · Lönebildning · Tjänstesektorn

Hur behöver de konfliktregler som i stort sett gällt sedan Saltsjöbadsavtalet reformeras för att fungera bättre i en allt mer globaliserad värld?

j-stenmo

Framtidens kollektivavtal bör byggas utifrån individen

Av David Wästberg, 30 Jun 2014
gränslöst arbete · Kollektivavtal · Saco · Sveriges Ingenjörer

Vid ett seminarium på måndagen deltog företrädare för Almega och förbunden inom Saco samt arbetsgivare, arbetstagare och opinionsbildare. Samtalet handlade om hur kollektivavtalen kan ta hänsyn till vårt allt mer gränslösa arbete, frågor om lönebildning och ersättningar samt hur avtalen kan ge både individer och företag ökad frihet och makt att träffa egna överenskommelser. Your […]

Efterkontroller och uppföljning av #kompetensinvandring rätt väg att gå

Av Fredrik Voltaire, 16 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · Kollektivavtal · kompetensinvandring · Migrationsverket

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.

Sida 1 av 912345...Sista