Ämne: Internationellt

En rad tjänster kan med rätt förutsättningar öka den svenska konkurrenskraften. Staten bör kraftsamla för att utveckla de olika delarna i en nationell internationaliseringsstrategi där tjänsteinnovationer står i fokus. Läs mer

Positiva konsekvenser med konkurrerande utförare

Av Marie Silfverstolpe, 08 Sep 2010
Arbetsmarknad · Internationellt · Konkurrens

I Storbritannien är det självklart att anlita privata utförare för att hjälpa dem som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Det känner jag stor sympati för. Med konkurrerande utförare har man varit framgångsrika. Därför är det oerhört intressant att läsa Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport  2010:12 – Utvärdering av handläggningsprocessen inför deltagande i aktiv insats (pdf). Rapporten konstaterar […]

Barnomsorg i Europa

Av Cemille Üstün, 25 Aug 2010
Internationellt · Omsorg · Tjänsteexport

Mathilde kastar sig i armarna på sin Nounou, eller nourisse som det heter på franska, hennes extramamma som tar hand om henne när hennes föräldrar arbetar i sina ateljé eller ställer ut sina tavlor på gallerier. Föräldrarna har oregelbundna arbetstider som konstnärer även om de för barnens skull försöker förlägga arbetstiden på dagtid, kräver galleristerna […]

Effektivare skattesystem som alla tjänar på

Av Håkan Eriksson, 31 Maj 2010
Internationellt · Skatter

Som en av arkitekterna bakom den stora skattereformen i Danmark, har Peter Birch Sörensen en gedigen erfarenhet att luta sig emot. Den danska skattereformen blev verklighet efter att Folketinget tillsatt en skattekommission, ledd av ordföranden Carsten Koch (s). Klokt nog, satte danskarna upp ett antal ingångsvärden för kommissionens förslag. De skulle ge acceptabla fördelningseffekter och […]

Låt oss lära av varandra

Av Cemille Üstün, 07 Maj 2010
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Internationellt

Professionalisering av hushållsarbete – var ett förslag som Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén skulle ta ställning till i veckan. Många vackra ord om jämställdhet och respekt, värdesättande av osynligt arbete sades från arbetstagarsidan. Arbetsgivarsidan varnade för ett alltför stelbent förfarande som skulle försvåra för arbetsgivarna som ofta var enskilda personer. Som RUT-kramande svensk hade jag […]

Sida 6 av 6Första...23456