Ämne: Internationellt

En rad tjänster kan med rätt förutsättningar öka den svenska konkurrenskraften. Staten bör kraftsamla för att utveckla de olika delarna i en nationell internationaliseringsstrategi där tjänsteinnovationer står i fokus. Läs mer

Patientmakt

Av Cemille Üstün, 05 Sep 2011
Internationellt · Seminarium · Valfrihet

Inom EU vill man gärna ge mer makt till medborgarna som konsumenter och patienter. Fri rörlighet och möjlighet att köpa tjänster över gränser. Det är fantastiskt!

Export av välfärdstjänster – nästa exportsuccé?

Av Teresa Jonek, 11 Jul 2011
Almedalen · Internationellt · Kvalitet · Omsorg · Seminarium · Tjänsteexport · Utbildning · Vård

Mitt i  Almedalsveckan arrangerade Almega ett seminarium om vad som behövs för att få igång exporten/internationaliseringen av vården, skolan och omsorgen. Företagsrepresentanter, politiker, parterna och andra intresserade samlades på Visby Hotell.

Sverige i topp i Innovation Union Scoreboard 2010

Av Teresa Jonek, 15 Jun 2011
Forskning · Internationellt · Utbildning

Kommissionen har tagit fram en rankinglista där medlemsländernas innovationskraft graderas. Glädjande kan vi konstatera att Sverige är bäst i klassen!

Innovationscheckar till företag för ökad innovationskraft

Av Teresa Jonek, 13 Jun 2011
Internationellt · Konkurrens · Tjänsteinnovation

Attraktiva miljöer för företag att verka och utvecklas i är en allt viktigare konkurrensfaktor i vår globaliserade värld. De kommer inte av sig själv, utan näringslivet, akademin och politiken har ett gemensamt ansvar att bygga dem. En del i detta är självklart ramverket innefattandes skatter, lagar och regler. Sedan 1990/01 års skattereform har mycket hänt; […]

En minister med många strängar på sin lyra

Av Cemille Üstün, 26 Maj 2011
EU · Internationellt · Omsorg · Tjänsteexport · Utbildning

I tisdags, den 24 maj, arrangerade Almega ett seminarium på Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Temat var den europeiska förskolemarknaden, med en ännu outnyttjad potential att skapa nya arbeten, få ut arbetskraft på marknaden och bidra till tillväxten. Speciell gäst var EU-minister Birgitta Ohlsson som inte bara är EU-minister utan även feminist och […]

Jag vill se franska filmer!

Av Cemille Üstün, 09 Maj 2011
Internationellt · Offentlig marknad · Seminarium · Tjänsteexport · Tjänstesektorn

Jag älskar franska filmer, men Voddler kan bara leverera amerikanska och nationella filmer i varje land. Inte filmer från andra europeiska länder. Borde inte det vara grunden i ett europeiskt integrationsarbete – att vi utan problem kan ta del av varandras kultur.

Expertskatt och värnskatt – analogt resonemang?

Av Teresa Jonek, 03 Maj 2011
Internationellt · Kompetens · Skatter

Det är alltför svårt att attrahera utländska experter till Sverige!  Idag är endast ca 1000 utländska specialister, forskare, företagsledare beviljade skatterabatt och regeringen vill nu fördubbla antalet. Det finns flera skäl till svårigheten att locka hit experterna, varav skattetrycket är ett. Det är ett generellt problem, att högt skattetryck på individ- och företagsnivå tenderar att repellera kompetens […]

AB:s journalister borde läsa DN

Av Håkan Eriksson, 18 Apr 2011
Internationellt · Offentlig marknad · Valfrihet

Aftonbladets har gått ut i krig mot friskolorna i serien ”Världens bästa skola?”.  Dagens rubrik ”Klipparna som styr friskolorna” säger det mesta om inriktningen. Till exempel kommer Aftonbladets genomgång av riskkapitalbolagens investeringar fram till att samtliga investerare har ”kortsiktiga mål med sitt ägande”. Det rör sig om mellan tre och sju år. För det första kan […]

Det är tjänster som Sverige kommer att konkurrera med

Av Teresa Jonek, 25 Mar 2011
Arbetsmarknad · Internationellt · Konkurrens · Tjänsteinnovation

Igår var Johan Carlstedt, projektledare för IVAs storsatsning Innovation för tillväxt på Almegas näringspolitikiska enhet för att berätta om status i projektet och diskutera angreppssätt och tjänsters värde. IVA har ju en tung industritradition och självklart är det en stor utmaning att, när man nu ska formulera visioner och strategier för framtiden, verkligen tar hänsyn till […]

Om EU:s inre marknad

Av Cemille Üstün, 07 Feb 2011
EU · Internationellt · Tjänstedirektivet

Med kommissionens förslag till en inre marknadsakt har fokus på vad den inre marknaden ska innehålla ökat. Är EU ett ekonomiskt, socialt, freds-, eller miljöprojekt?

Sida 4 av 6Första...23456