Ämne: Internationellt

En rad tjänster kan med rätt förutsättningar öka den svenska konkurrenskraften. Staten bör kraftsamla för att utveckla de olika delarna i en nationell internationaliseringsstrategi där tjänsteinnovationer står i fokus. Läs mer

“In Sweden we have a system…”

Av Cemille Üstün, 07 Jul 2012
Almedalen · Internationellt · Seminarium · Vård

Utomlands kan man gärna göra sig lustig åt svenskars storebrorsbeteende men faktum är att det är just vårt systemtänkande som röner framgångar i våra utlandsprojekt i allt från samhällsplanering till vårdtjänster. Det har vittnats om vid ett antal exportseminarier i Almedalen. Men då blir det extra slående när systemen inte fungerar nationellt. Eller hur mycket […]

Solve it, Solvit!

Av Cemille Üstün, 04 Maj 2012
EU · Internationellt

När våren inte vill komma igång är det lätt att drömma sig till en framtid som konditor på franska Rivieran. Men om detta ska realiseras så krävs en mängd administrativa formaliteter inte bara för mig utan även för min familj… Visst är det frustrerande när man har en god idé, en bra affärschans, en möjlighet […]

Dålig koppling!

Av Marie Silfverstolpe, 29 Mar 2012
Internationellt · Utbildning

Det är alldeles för dålig koppling mellan näringslivet och universitet och högskolor. Att få in mer praktiska inslag i utbildningsplanerna tycks ta tid och det är inte heller en ny fråga. När jag var aktiv i studentpolitiken i mitten av 70-talet så var det en fråga som diskuterades intensivt.

Frihandel med tjänster

Av Cemille Üstün, 22 Feb 2012
Internationellt · Valfrihet

Ewa Björling kallar sig gärna Frihandelsminister för att markera vikten av en fungerande fri handel. Det gäller såväl varor som tjänster. På varusidan är det ofta lättare att diskutera standard och produkters egenskaper objektivt, på tjänstesidan blir det ofta mer känsligt, subjektivt och ibland protektionistiskt eftersom det ofta är kopplat till arbetstillfällen och kompetens. Inte […]

Kanske har vi haft rätt hela tiden?

Av Håkan Eriksson, 21 Feb 2012
Arbetsmarknad · Internationellt · Kollektivavtal · Lönebildning

Läsning av reportaget  i SvD om ungdomsarbetslösheten i Europa är ett måste.  Att påstå att våra samhällen sitter på en tickande bomb framstår närmast som en underdrift. I länder som Spanien och Grekland är hälften av den unga befolkningen arbetslös och tvingas att leva i en frustrerande och förnedrande fattigdom, utan egen bostad och egen […]

EUGO

Av Cemille Üstün, 09 Feb 2012
EU · Internationellt

I bakgrunden, långt från de feta rubrikerna om alla kriser i EU rullar processhjulen på att få maskineriet att fungera. Ett sådant processhjul är EUGO – ett system av elektroniska och fysiska kontaktpunkter runt om i Europa – där företag kan få relevant information om hur de kan etablera sig eller erbjuda sina tjänster på […]

Historiska ögonblick

Av Cemille Üstün, 16 Dec 2011
EU · Internationellt · Upphandling

Efter 14 års förhandlingar väntade jag mig tuff argumentering vid WTO:s åttonde ministerkonferens i Genève. Risken var överhängande att vi skulle gå tomhänta härifrån. EU-länderna hade svårt att hålla en gemensam linje, andra länder hade sina dolda agendor.

Ett skattesystem som straffar arbete och utbildning

Av Håkan Eriksson, 25 Nov 2011
Arbetsmarknad · Internationellt · Skatter

12 000 kronor. Så mycket mer tjänar man per månad om man råkar ha ett utländskt pass istället för ett svenskt. I varje fall om man tjänar över 88 000 kronor i månaden och räknas till kategorin expert. Och visst är det bra om högutbildad, utländsk arbetskraft kommer till Sverige – de kunskapsintensiva tjänsteföretagen skulle ta emot […]

Drömmen om ett bättre liv

Av Cemille Üstün, 22 Nov 2011
Arbetsmarknad · Internationellt

Den kan styras av nyfikenhet eller nöd, men drömmen om ett bättre liv delas av miljontals människor i hela världen. Många driftiga personer söker sig över landsgränsen för att pröva lyckan i ett annat land. Däri ligger en enorm potential för utveckling, inte bara av individen utan även av det samhälle som dessa individer söker […]

En högmodig Jante – är det jag?

Av Cemille Üstün, 19 Okt 2011
Internationellt · Kompetens

  Gårdagens seminarium om Kompetens över gränser, ett samarrangemang mellan Kommerskollegium och Almega, samlade ett 70-tal deltagare från såväl företag som myndigheter. Upprinnelsen till seminariet var att Kommerskollegium, som Sveriges främsta frihandelsfrämjare, antog att hindren i den fria rörligheten av personer är en flaskhals i den totala rörligheten samtidigt som vi på Almega förfasade oss […]

Sida 3 av 612345...Sista