Ämne: Forskning

Almega arbetar för ökade satsningar på relevant tjänsteforskning och för att framtagen kunskap ska nå tjänsteföretagen. Läs mer

Den glömda vinkeln

Av Håkan Eriksson, 08 Sep 2011
Arbetsmarknad · Forskning · Offentlig marknad · Valfrihet

SNS har fått rejält på pälsen efter de publicerat rapporten Konkurrensens konsekvenser, bland annat i denna ledare i Dagens Nyheter.  Svaret från SNS dröjde inte länge. Idag har man gått ut med en förklaring där man backar från flera påståenden i rapporten, vilket kan läsas på SNS hemsida.

Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?

Av David Wästberg, 07 Sep 2011
Forskning · Konkurrens · Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

Vilka effekter har den ökade andelen privata utförare haft för kvalitet och effektivitet i den offentligt finansierade välfärden i Sverige? Den frågan behandlas i antologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? som SNS idag presenterade vid ett seminarium på Östermalm. Det går egentligen bara att dra två slutsatser från SNS antologi om konkurrens […]

Sverige i topp i Innovation Union Scoreboard 2010

Av Teresa Jonek, 15 Jun 2011
Forskning · Internationellt · Utbildning

Kommissionen har tagit fram en rankinglista där medlemsländernas innovationskraft graderas. Glädjande kan vi konstatera att Sverige är bäst i klassen!

Turistbranschen lär av förskolan

Av Gästbloggare, 09 Jun 2011
Forskning · Konkurrens · Kvalitet · Valfrihet

Vad har en bransch som förskolan att lära andra branscher kan man undra? Mer än man kan tro faktiskt. Nyligen representerade jag nätverket Sveriges Fristående Förskolor på en konferens om kopplingen mellan näringsliv och forskning när det gäller lek och lärande. Där träffade jag bland andra professor Anders Szczepanski vid Linköpings Universitet. Hanleder en grupp […]

Vänliga kollegor förlänger livet

Av Marie Silfverstolpe, 20 Maj 2011
Arbetsmiljö · Forskning · Tjänsteinnovation

Det är viktigt med forskning och innovationer, det för utvecklingen framåt. Men ibland blir jag förvånad över att det forskas i frågor som borde vara fullständigt uppenbara. Så kände jag när jag i Du och jobbet läste att en israelisk undersökning visade att vänliga kollegor förlängde livet.

Strategiska forskningsområdena måste kompletteras med strategiska satsningar på innovation

Av Teresa Jonek, 13 Maj 2011
Forskning · Kompetens · Konkurrens · Seminarium · Tjänsteinnovation · Utbildning

I förmiddags var jag på en workshop på Teknikföretagen. Det handlade om hur framtida strategiska forsknings- och innovationssatsningar ska utformas. Göran Marklund, ställföreträdande GD på Vinnova, gjorde en mycket informativ och illustrerande presentation av vad man hittills kunnat påvisa för resultat avseende de strategiska forskningsområdena (SFo). Kriterierna vid formerandet var högsta internationella kvalitet, lösa samhällbehov […]

Så lyfter Sverige i tjänstesamhället

Av Håkan Eriksson, 17 Jan 2011
Arbetsmarknad · Forskning · Tjänstesektorn

Med tanke på att tjänstesektorn går som tåget, har vi kanske valt fel rubrik på Almegas program för 2011 Så lyfter Sverige i tjänstesamhället. Man kan tycka att den redan har lyft. Och på ett sätt är det redan så. Det är i tjänstesektorn som de nya jobben kommer och det är tjänstesektorn som växer. Men. […]

EU-vals

Av Cemille Üstün, 11 Jan 2011
EU · Forskning · Internationellt · Tjänsteexport · Utbildning · Vård

I DI Debatt den 8 januari skriver Fredrik Erixon att EU-2020 inte borde få kallas tillväxtstrategi och att den är mindre ambitiös än dess föregångare Lissabonagendan. Andra kritiker har varit inne på samma spår. Men med resultaten av Lissabonagendan i färskt minne kanske det inte är genom att basunera ut än högre ambitioner som Kommissionen […]

EU:s forskningskommissionär i Stockholm för att tala om Innovationsunion

Av Teresa Jonek, 14 Dec 2010
EU · Forskning · Internationellt · Tjänsteinnovation

EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn var i fredags i Stockholm för att dels gå på Nobelfesten dels presentera flaggskeppet Innovationsunionen på IVA (inom ramen för projektet Innovation för tillväxt). Innovationsunionen är ett av sju flaggskepp inom strategin EU 2020.

Vem blir årets tjänsteinnovationsfrämjare?

Av Teresa Jonek, 17 Nov 2010
Forskning · Seminarium · Tjänsteinnovation

Imorgon avgörs det! Då är det dags för Almega att utse årets tjänsteinnovationsfrämjare. Priset kommer att gå till en person, organisation eller ett företag som gjort särskilda insatser i form av policyförändringar, kunskapsspridning, forskning eller nya spännande affärslösningar för att främja tjänsteinnovationer. Det blir en heldag i Näringslivets hus i Stockholm och programmet inbjuder till […]

Sida 4 av 512345