Ämne: Forskning

Almega arbetar för ökade satsningar på relevant tjänsteforskning och för att framtagen kunskap ska nå tjänsteföretagen. Läs mer

Almega välkomnar regeringens betoning på tjänsteforskning och tjänsteinnovation

Av Teresa Jonek, 19 Okt 2012
Forskning · Tjänsteinnovation

Först och främst är det en fantastisk ökning av forskningsbudgeten i forsknings- och innovationspropositionen, hela ytterligare 4 miljarder kronor 2016. Man ska dessutom komma ihåg att förra proppen innebar en ökning på 5 miljarder. Då var dock fokus på fakulteterna och de utpekade strategiska forskningsområdena. Mot den bakgrunden är det verkligen glädjande att se att […]

Kan vi bli bäst i klassen?

Av Fredrik Voltaire, 19 Okt 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Utbildning

Jag är idag på  Mälardalsrådets konferens Stormöte för kunskapsregionen för att ta del av förslag som ska lyfta Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. Utmaningen består i korthet av att minska avhoppen på gymnasiet, öka antalet högskoleutbildade och att öka FoU-investeringarna. Mycket viktiga prioriteringar inte minst ur de kunskapsintensiva tjänsteföretagens perspektiv varav många har svårt att fylla rekryteringsbehoven, […]

Sluta bromsa viktig forskning

Av Teresa Jonek, 25 Sep 2012
Forskning · Omsorg · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn · Vård

Tjänstesektorn växer. Allt fler svenskar arbetar som IT- eller teknikkonsulter, arkitekter, alternativt inom vårdföretag, säkerhetsföretag eller utbildningsföretag. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen har stått för större delen av sysselsättningsökningen under senare år. De är viktiga kunskapsmotorer genom att de levererar komplexa avancerade tjänster till såväl industrin som till andra tjänsteföretag. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen fortfarande […]

Forskningen ska göra nytta!

Av Teresa Jonek, 11 Sep 2012
Forskning · Tjänsteinnovation

Idag släppte så regeringen information om hur man vill stärka svensk forskning och öka innovationskraften. Det en kraftig förstärkning av budgeten då man nu satsar ytterligare 4 miljarder jämfört med förra perioden. Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning i upplägget, när det gäller att säkerställa att forskningen ska resultera i nya produkter och […]

Det gör ont när knoppar brista

Av Håkan Eriksson, 06 Sep 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Kompetens · Konkurrens · Offentlig marknad · Tjänsteexport · Tjänsteinnovation · ungdomsarbetslöshet · Upphandling · Utbildning

I dikten heter det att det gör ont när knoppar brista. Och det gäller inte bara i naturen på våren, utan även i näringslivet när det nya bryter fram. Det är det som sker nu. Nya branscher, nya idéer och nya företag växer fram och förändrar sådant som varit invant. Vilket gör det obekvämt för […]

Almega utvecklar forskningsagenda

Av Teresa Jonek, 15 Aug 2012
Forskning

På Almega fick vi glädjande nyheter i början av juli, mitt i Almedalsveckan. VINNOVA beslutade att bevilja Almegas, Teknikföretagens och MTC:s gemensamma ansökan om planeringsbidrag för att rigga ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom tjänsteinnovation. Det är både ett erkännande av området tjänsteinnovation och en finansiell möjlighet till kraftfullt arbete!

Vi behöver samverkansprogram kring tjänsteinnovation

Av Teresa Jonek, 24 Maj 2012
Bloggduell · Forskning · Tjänsteinnovation

Det är helt rätt att tjänsters del av ekonomin växer och betydelse för innovationskraften ökar, Unionen.  Almega har nyligen tagit fram en rapport som visar just på vikten av tjänsteinnovationer. I globaliseringens kölvatten ser vi svensk industri specialisera sig och alltmer outsourca tjänsteverksamheter till kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIS, knowledge intensive services), som därmed nyanställer och växer. Det […]

Innovationscheckar och valfrihet!

Av Teresa Jonek, 12 Mar 2012
Forskning · Tjänsteinnovation · Valfrihet

Med stor glädje noterade vi på Almega i slutet av förra veckan att regeringen inför så kallade innovationscheckar till små företag med tillväxtpotential. Det handlar om 31 miljoner som fördelas under perioden 2012–2014.

Almegatidningen lyfter ledarskapet i tjänsteföretag

Av Teresa Jonek, 01 Mar 2012
Forskning · Kompetens · Tjänstesektorn · Utbildning

En intressant nyhet i Almegatidningen är den nya avdelningen Tjänsteledarskap. Tjänsteföretagens främsta tillgång är medarbetarna och deras kompetens. Hur väl man lyckas skapa förutsättningar för medarbetarna att nyttja sin kompetens, vara kreativa och kunna förstå värdeleveransen är helt klart avgörande för hur väl affärerna kommer att gå.

Löfven måste vidga vyerna!

Av Teresa Jonek, 21 Feb 2012
Forskning · Tjänsteinnovation

Stefan Löfven är på innovationsresa. Det är bra. Fler tankar kring innovation och framtid behövs bland våra politiska ledare. Men delar av hans uttalanden gör mig orolig. På Almega har vi i åratal arbetat med att vidga begreppet innovation. De stora genombrotten framöver kommer inte främst att handla inte om skiftnycklar eller fyrar. Snarare rör […]

Sida 2 av 512345