Ämne: Försäkringar

De lagstadgade försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd i olika livssituationer då inkomsten minskar eller upphör. Som komplettering till det lagstadgade försäkringsskyddet finns avtalsförsäkringar, som har sin grund i de kollektivavtal som gäller för arbetare och tjänstemän på det privata området.

Intensivt i förstakammarsalen

Av Marie Silfverstolpe, 15 Feb 2011
Försäkringar · Seminarium

Igår var det en intensiv eftermiddag i förstakammarsalen när Utredningen om Hållbara försäkringar hade ett seminarium om arbetslöshetsförsäkringen. Det fanns en intressant skiljelinje mellan myndigheter, forskare och flera arbetsgivarföreträdare på ena sidan och facken på andra sidan.

Det finns mycket om långtidsutredningen att grubbla på

Av Marie Silfverstolpe, 26 Jan 2011
Arbetsmarknad · Försäkringar · Sjukfrånvaro

Jag sitter och läser bilaga 8 till långtidsutredningen. Det finns ett kapitel om effektiva åtgärder för att förhindra problem med moral hazard på arbetsmarknaden. Moral hazard innebär enligt författaren att individer förändrar sitt beteende när de vet att de är försäkrade mot de negativa konsekvenserna av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom, incitamenten att undvika att gå […]

Privata aktörer kan bryta utanförskap

Av Marie Silfverstolpe, 04 Nov 2010
Arbetsmiljö · Försäkringar · rehabilitering

I går fick vi in en debattartikel på svd opinion som berörde frågan om aktiva åtgärder under rehabiliteringen. Intressant är att  den kom in samma dag som Göran Hägglund säger, också på brännpunkt, att prestige inte ska stå i vägen för justeringar i den stora sjukförsäkringsreformen. Det skulle vara spännande om Göran Hägglund som ett led […]

Viktig debatt om viktig utredning

Av Marie Silfverstolpe, 21 Okt 2010
Arbetsmarknad · Försäkringar

Nu har debatten om  Gunnar Axéns och Irene Wennemos utredning om hållbara försäkringar börjat. Det är bra för det är en mycket viktig utredning som ju bland annat ska beröra a-kassan. Det är intressant att grubbla på vad som ligger till grund för personers ställningstagande för och emot a-kassa. För mig är a-kassan ett värdefullt […]

Ska socialförsäkringen bli mer försäkringslik?

Av Marie Silfverstolpe, 29 Apr 2010
Arbetsmiljö · Försäkringar · Seminarium

Riksrevisionen anordnade i går ett seminarium om ”Utformningen av effektiva allmänna försäkringar”. Man hade låtit Jan Bröms utreda vad scenariot hade blivit om allmänna försäkringar (till exempel sjukpenning och sjukersättning) under perioden 1996-2009 hade uppfyllt tre kriterier: Avgifter eller premier från de försäkrade finansierar försäkringarna. Försäkringarnas inkomster används enbart till försäkringarnas utgifter och använts enbart till försäkringens […]

Sida 5 av 512345