Ämne: Försäkringar

De lagstadgade försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd i olika livssituationer då inkomsten minskar eller upphör. Som komplettering till det lagstadgade försäkringsskyddet finns avtalsförsäkringar, som har sin grund i de kollektivavtal som gäller för arbetare och tjänstemän på det privata området.

Relevanta frågor för den svenska modellen

Av Marie Silfverstolpe, 29 Sep 2011
A-kassa · Försäkringar

Jag vill tacka Mikael Dubois för dina synpunkter på mitt tidigare blogginlägg. Jag är mycket väl medveten om att det inte finns något formellt krav på att vara med i en facklig organisation för att tillhöra en a-kassa. Men uppenbarligen så ser ni någon form av en koppling eftersom ni hela tiden återkommer till att det […]

Är det inte bra att väcka frågor?

Av Marie Silfverstolpe, 27 Sep 2011
A-kassa · Facklig verksamhet · Försäkringar

Vi har fått kritik för att vi anses väcka fler frågor än vi ger svar. Mikael Dubois bloggare på Unionen har kommenterat vår debattartikel på Brännpunkt om att slå ihop a-kassa och sjukförsäkringen. Det är bra, för debatten borde vare mer livlig med tanke på att grunden är en utredning som ska ta fram hållbara […]

Våga tänka nytt

Av Marie Silfverstolpe, 06 Jul 2011
A-kassa · Almedalen · Arbetsmarknad · Försäkringar · Seminarium · Skatter

När jag lyssnade på deltagarna i vårt seminarium Försäkring för trygghet i förändring – En skattereform för tjänstesamhället i morse så blev jag än mer övertygad att vi tänker rätt med våra ideer om en omställningsförsäkring. När man hör företagaren Kari Forsén från Steria berätta om kostnader för personal, svårigheter att hitta rätt personal, hotet från […]

Färjeläget i nynäshamn

Av Marie Silfverstolpe, 03 Jul 2011
Almedalen · Försäkringar · Hästgatan 12 · Seminarium

Bil efter bil med förväntanafulla lobbyister, seminariedeltagare och så semesterfirare. Bilar märkta med företagsloggor och så jag med sjöräddningens symbol. Överallt surrar det om intressanta seminarier. Även jag är förväntansfull. Kommer Almega få än större uppmärksamhet för vårt förslag om en omställningsförsäkring? Kommer mitt deltagande i olika seminarier innebära att Almega blir en än mer […]

Krav på kollektivavtal försvårar

Av Marie Silfverstolpe, 23 Maj 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Försäkringar · Kollektivavtal

Läste en artikel från Nordvästra Skånes tidningar som citerar en text från TT i ett angeläget ärende.  Hur ska vi underlätta för de som står långt utanför arbetsmarknaden att åter komma i arbete? Ett sätt att underlätta inträdet eller återgången är en del av de stöd som arbetsförmedlingen har.

Har du höga sjuklönekostnader?

Av Marie Silfverstolpe, 02 Maj 2011
Försäkringar

Idag påminner jag på almega.se om det högkostnadsskydd för sjuklönekostnader som arbetsgivaren kan rekvirera från försäkringskassan senast  den 31 maj. Det är bra att ett högkostnadsskydd finns inte minst för alla små företag där sjuklönekostnader kan i allra högsta grad påverka företagets resultat. Fler medarbetare med sjukskrivningar under 14 dagar  kan få oerhörda konsekvenser för […]

A-kassan blev mjölk-kossan

Av Ulf Lindberg, 30 Apr 2011
A-kassa · Facklig verksamhet · Försäkringar · Skatter

I debatten om  a-kassans eventuella makeover är frågan om hur den ska administreras en av de mest känsliga frågorna som det verkar. Av tradition är A-kassan skött av fackförbund med ett ursprunget i frivilliga försäkringslösningar finansierad av medlemmarna. Numera är  finansieringen till absolut övervägande del skattemedel liksom att kopplingen till särskilt definierade branscher blir allt […]

Bra förslag från regeringen

Av Marie Silfverstolpe, 11 Apr 2011
A-kassa · Arbetsmarknad · Försäkringar · Regelverk · Sjukfrånvaro · Skatter

Så har då, äntligen, regeringens förslag kommit när det gäller anpassningar av sjukförsäkringen. Det är bra eftersom det har varit så mycket diskussion kring enskilda fall i stället för att diskutera fördelarna för såväl arbetsgivare som arbetstagare med fasta tidsgränser. Det märks också i kommentarerna. En fråga som direkt berör arbetsgivarna och som vi och […]

Lena Melin är tuff!

Av Marie Silfverstolpe, 03 Mar 2011
Försäkringar · Konkurrens · Valfrihet

I dagens Aftonbladet kommenterar Lena Melin Försäkringskassans planer att dra sig ur de lokala servicekontor som bedriv tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Lena Melin ifrågasätter inte neddragningen utan menar att Försäkringskassan måste jobba smartare som alla andra. Med all respekt för alla medarbetare som gör ett bra jobb så borde det finnas möjligheter att göra […]

Få har tillfredsställande skydd vid arbetslöshet

Av Marie Silfverstolpe, 17 Feb 2011
Arbetsmarknad · Försäkringar · Seminarium

Idag presenterar Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation, SO, en rapport som talar om att det bara är 4% som har ett fullgott skydd vid arbetslöshet. Det beror dels på reglerna för rätten att erhålla ersättning men även, enligt SO, på att det är svårt att uppfylla kriterierna.

Sida 4 av 512345