Ämne: Försäkringar

De lagstadgade försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd i olika livssituationer då inkomsten minskar eller upphör. Som komplettering till det lagstadgade försäkringsskyddet finns avtalsförsäkringar, som har sin grund i de kollektivavtal som gäller för arbetare och tjänstemän på det privata området.

Allt är inte som man tror!

Av Marie Silfverstolpe, 25 Jan 2012
Försäkringar · Kollektivavtal · sjuklön

I media talas det ofta om att sjukpenningen är låg. Förvisso är det så att sjukförsäkringen har ett tak för den sjuklönegrundande inkomsten som ligger betydligt under de 80 procent av lönen som den är tänkt att ersätta. Men det intressanta i den debatten är att en stor del av dagens yrkesverksamma dessutom omfattas av någon […]

Färre JO-anmälningar

Av Marie Silfverstolpe, 18 Jan 2012
A-kassa · Försäkringar · Sjukfrånvaro

I dag presenterar Försäkringskassan glädjande siffror på att antalet anmälningar till Justitieombudsmannen, JO.  Antalet anmälningar har minskat från 793 (2010) till 473 (2011).

Kompletterande aktörer inom arbetsförmedling behövs

Av Marie Silfverstolpe, 30 Nov 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Försäkringar · Forskning · Konkurrens · Seminarium

I går ordnade SNS ett seminarium om kompletterande aktörer inom arbetsförmedling. Det blev en intressant diskussion om aktuella forskningsrapporter. Men det blev också en intressant diskussion om värdet av kompletterande aktörer, matchningproblematiken och företagens förtroende för Arbetsförmedlingen. Det talades om bristande kontakter mellan arbetsgivare och arbetsförmedling.

Jag håller med Unionen

Av Marie Silfverstolpe, 14 Nov 2011
A-kassa · Facklig verksamhet · Försäkringar · Lönebildning

I dag håller jag med Unionen i alla fall till viss del! I en debattartikel i Aftonbladet i dag  presenterar Unionen en undersökning som visar att vare sig avtalsansvariga på arbetsgivarsidan eller fackförbunden tror att differentierade avgifter till a-kassan påverkar lönebildningen. Unionen är i gott sällskap när de redovisar sin undersökning. Lars Calmfors har uttalat […]

Flera åtgärder för att få in unga i arbetslivet

Av Marie Silfverstolpe, 11 Nov 2011
Arbetsmarknad · Försäkringar

I går presenterade utredningen Hållbara försäkringar en rapport som visar att många ungdomar inte kommer in i arbetslivet utan hamnar i aktivitetsersättning. Många av dessa ungdomar skulle kanske ha chans att komma in i arbetslivet om det var mer inkluderande!

Almega tycker till om både innehåll och form

Av Marie Silfverstolpe, 07 Nov 2011
A-kassa · Arbetsmarknad · Försäkringar

Mats Essemyr hävdar på TCO:s blogg Utredarna att det är villkoren som är a-kassans problem, inte om a-kassan är obligatorisk eller ej. Mats skriver vidare att Almega inte kommenterat villkoren i försäkringen utan bara formerna, vilket inte är riktigt sant.

Det är dags att reformera a-kassan!

Av Marie Silfverstolpe, 04 Nov 2011
A-kassa · Arbetsmarknad · Försäkringar · Lönebildning

Frågan om a-kasseavgiftens påverkan på lönebildningen har diskuterats flitigt. Inte minst av professor Lars Calmfors, nu senast i DI den 31 oktober. Även vi på Almega kan inte se något samband i kraven i löneförhandlingar och risken för arbetslöshet. I ett system med lokal lönebildning, det vill säga företagsnära lönesättning, så blir det än mer orimligt […]

Det är dags att skrota dagens a-kassesystem!

Av Marie Silfverstolpe, 28 Okt 2011
A-kassa · Facklig verksamhet · Försäkringar

Jag läste om hur Teaterförbundets a-kassa har gått in i Unionens a-kassa i Dagens Industri i onsdags, tyvärr hittar jag inte artikeln, Ytterligare ett skäl för allmän a-kassa, på webben. Ledarskribenten Eva-Lena Ahlqvist konstaterar i alla fall att en medlem i Teaterförbundet i och med detta sänker sin avgift från 417 kronor till 140 kronor from årsskiftet. Den […]

Dålig a-kassa skadar individer och samhällsekonomin

Av Marie Silfverstolpe, 21 Okt 2011
A-kassa · Facklig verksamhet · Försäkringar

Det är den intressanta rubriken på Lars Tobissons debattartikel på newsmill i går. Den är läsvärd  och det är också Lars Calmfors artikel som Tobisson refererar till.   Tobisson skriver att han sedan han var utredningschef på SACO för 40 år sedan  varit övertygad om att den hitintills gällande ordningen med frivilligt medlemskap i fackligt […]

Våga tänka nytt om a-kassan!

Av Marie Silfverstolpe, 13 Okt 2011
A-kassa · Försäkringar · Sjukfrånvaro

I går var jag på ett intressant seminarium som LO anordnade – Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring – en trygg lösning eller retorisk bluff. För mig är svaret enkelt – obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är en trygg lösning och där vi med vår omställningsförsäkring skapar än mer trygghet. Jag tycker att det är märkligt att man inte vågar tänka nytt, att […]

Sida 3 av 512345