Ämne: återkallelse

Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen

Av Fredrik Voltaire, 03 Nov 2017
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · återkallelse · kompetensutvisningar

Bättre villkor för arbetskraftsinvandring är nödvändigt för att möta de växande problemen med kompetensbrister i tjänstesektorn, och i andra branscher. Rekryteringsbehoven är mycket stora och den inhemska kompetensförsörjningen räcker inte till. Tyvärr har många arbetsgivare som rekryterat sådan utländsk arbetskraft som behöver arbetstillstånd för att jobba i Sverige tvingats släppa ifrån sig samma personer efter ett par år. Kompetensutvisningarna ökar. Regeringen sitter nu med ett färdigt förslag till lagändring som processats genom riksdagen. För att genomföra förändringen krävs att man har mod att bortse från kritik som förts fram av Lagrådet. Det är nu viktigt att regeringen visar handlingskraft och går vidare med den viktiga lagändringen, annars kommer kompetensutvisningarna fortsätta öka.