Ämne: arbetstillstånd

Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen

Av Fredrik Voltaire, 03 Nov 2017
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · återkallelse · kompetensutvisningar

Bättre villkor för arbetskraftsinvandring är nödvändigt för att möta de växande problemen med kompetensbrister i tjänstesektorn, och i andra branscher. Rekryteringsbehoven är mycket stora och den inhemska kompetensförsörjningen räcker inte till. Tyvärr har många arbetsgivare som rekryterat sådan utländsk arbetskraft som behöver arbetstillstånd för att jobba i Sverige tvingats släppa ifrån sig samma personer efter ett par år. Kompetensutvisningarna ökar. Regeringen sitter nu med ett färdigt förslag till lagändring som processats genom riksdagen. För att genomföra förändringen krävs att man har mod att bortse från kritik som förts fram av Lagrådet. Det är nu viktigt att regeringen visar handlingskraft och går vidare med den viktiga lagändringen, annars kommer kompetensutvisningarna fortsätta öka.

 

Brottslighet stoppas inte med mer byråkrati

Av Ulf Lindberg, 12 Aug 2015
arbetsmarknadsprövning · arbetstillstånd · LO · Syrien

LO vill stoppa olaglig handel med arbetstillstånd genom att öka byråkratin för alla som vill rekrytera utländsk arbetskraft.

Efterkontroller och uppföljning av #kompetensinvandring rätt väg att gå

Av Fredrik Voltaire, 16 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · Kollektivavtal · kompetensinvandring · Migrationsverket

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.