Ämne: arbetslöshet

Kylan kommer tidigt i år

Av Marie Silfverstolpe, 16 Sep 2015
arbetslöshet · Arbetsmarknad · LAS · ungdomsarbetslöshet

Nu tvingas företagen säga upp medarbetare på grund av den ökade kostnaden för att ha personal anställd. De senaste dagarna har jag träffat flera företagare som bekräftar detta och mina tidigare farhågor har alltså besannats.

kylan

Vart tionde jobb på väg att bli dyrare

Av Jonas Milton, 15 Apr 2015
arbetslöshet · sociala avgifter · vårbudget

Lönekostnaderna är en tung post för många arbetsgivare och generellt sett allra tyngst för tjänsteföretagen. Nu är vart tionde jobb på väg att bli ännu dyrare när den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften slopas. Är det någon som tror att det leder till att fler kommer i arbete?

Helt fel väg Magdalena Andersson

Av Marie Silfverstolpe, 23 Jan 2015
arbetsgivaravgift · arbetslöshet · Magdalena Andersson · ungdomsarbetslöshet

Regeringen säger att ungdomsarbetslösheten är en av deras viktigaste frågor. Men när de tar bort reduktionen av sociala avgifter för unga så underminerar de företagen, som är de enda som kan lösa problemet.

entrepreneur-593361_1920

Fel att räkna sociala avgifter som avstådd lön

Av Marie Silfverstolpe, 15 Maj 2014
A-kassa · arbetslöshet · Arbetsmarknad · sociala avgifter

I tisdags anordnade TCO ett intressant seminarium om arbetslöshet. Att det kommunala försörjningsstödet omfattar så många arbetslösa är något som Almega tidigare påpekat. Det är olyckligt eftersom det kan innebära att de som är arbetslösa inte får det stöd som skulle behövas för att snabbt komma åter i arbete.

Subventioner istället för nya jobb

Av Li Jansson, 05 Mar 2014
arbetslöshet · Arbetsmarknad · Mårten Palme · subventioner · Tjänstesektorn

Idag släpptes Mårten Palmes jobbutredning som han tillsammans med några andra nationalekonomer gjort på uppdrag för socialdemokraterna. Det är tydligt att Palme-utredningen försöker möta dagens arbetsmarknad med gårdagens politik. Om syftet är att uppnå en inkluderande arbetsmarknad krävs också en analys av behoven av enklare jobb och lägre trösklar. Utredningen tecknar dock en balanserad bild […]

Glädjande – men vad kommer att hända?

Av Marie Silfverstolpe, 13 Feb 2014
arbetgivaravgifter · Arbetsförmedlingen · arbetslöshet · Arbetsmarknad · ungdomsarbetslöshet

Så här står det i pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen den 11 februari. ”Närmare 412 000 personer (16-64 år) var i slutet av januari inskrivna som arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd). Det är nästan 11 000 färre än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten till 8,6 procent […]

Bra början, Svantesson, men mer insatser behövs

Av Marie Silfverstolpe, 10 Okt 2013
Arbetsförmedlingen · arbetslöshet · Arbetsmarknad · Elisabeth Svantesson · jobb · jobbcoacher · ungdomsarbetslöshet

I dag skriver Elisabeth Svantesson i en artikel i DI om sin plan för fler nya jobb. Att Svantesson är tydlig med att det är företagen som skapar jobben är mycket klokt. Att verka för fler yrkesintroduktionsavtal är också bra. Men det behövs mer. Inte bara dem som står långt från arbetsmarknaden behöver stöd. Även […]

Elisabeth Svantesson: Lyssna på Annie Lööf!

Av Marie Silfverstolpe, 30 Sep 2013
Annie Lööf · Arbetsförmedlingen · arbetslöshet · Clas Olsson · Elisabeth Svantesson · jobbcoacher · jobbpeng

I fredags meddelade Arbetsförmedlingens tf GD Clas Olsson att systemet med jobbcoacher ska avvecklas. I pressmeddelandet konstateras att Arbetsförmedlingen prioriterar resurserna till att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet. I Ekonomiekot samma dag refererar han till att resultaten inte varit överväldigande positiva och att det inte finns några vetenskapliga studier som säger att de privata jobbcoacher lyckats […]

Hoppas Fredrik Reinfeldt läste samma artiklar som jag imorse

Av Marie Silfverstolpe, 27 Sep 2013
Arbetsförmedlingen · arbetslöshet · Arbetsmarknad · ingångslöner · jobbcoacher · LAS · matchning

I dag var det minst två intressanta artiklar i mina morgontidningar. Till att börja med så hade SvD en mycket intressant ledare om behovet av nya jobb för alla de lågutbildade som ofta har det extra tufft på arbetsmarknaden. Per Gudmundsson belyser bland annat vikten av att våga förändra LAS och våga sänka ingångslönerna. Almega […]