Ämne: arbetskraftsinvandring

Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2017
arbetskraftsinvandring · Migrationsverket · Socialförsäkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet fick inte igenom sitt lagförslag, men regeringen kontrade med ett eget förslag som kommer underlätta arbetskraftsinvandringen och minska kompetensutvisningarna. Förslaget antogs av utskottet och lagändringen börjar gälla redan den 1 december 2017. Almegas nästa önskemål är att Migrationsverket ser till helheten och inte detaljerna i kollektivavtalen.

 

Kompetensutvisningar ett växande problem, regeringen har bollen

Av Fredrik Voltaire, 03 Nov 2017
arbetskraftsinvandring · arbetstillstånd · återkallelse · kompetensutvisningar

Bättre villkor för arbetskraftsinvandring är nödvändigt för att möta de växande problemen med kompetensbrister i tjänstesektorn, och i andra branscher. Rekryteringsbehoven är mycket stora och den inhemska kompetensförsörjningen räcker inte till. Tyvärr har många arbetsgivare som rekryterat sådan utländsk arbetskraft som behöver arbetstillstånd för att jobba i Sverige tvingats släppa ifrån sig samma personer efter ett par år. Kompetensutvisningarna ökar. Regeringen sitter nu med ett färdigt förslag till lagändring som processats genom riksdagen. För att genomföra förändringen krävs att man har mod att bortse från kritik som förts fram av Lagrådet. Det är nu viktigt att regeringen visar handlingskraft och går vidare med den viktiga lagändringen, annars kommer kompetensutvisningarna fortsätta öka.

 

Bindande avtal praktisk omöjligt idag

Av Ulf Lindberg, 01 Jul 2015
Almedalen · arbetskraftsinvandring · kompetensinvandring · Morgan Johansson

Arbetskraftsinvandring får aldrig användas för att utnyttja människor. Men lösningen är inte mer byråkrati. Vi bör snarare göra det enklare för människor att komma i arbete på laglig väg och med rimliga villkor.

Almegas nyvalsklappar till politiken

Av Ulf Lindberg, 18 Dec 2014
A-kassa · Arbetsförmedling · arbetskraftsinvandring · Arbetsmarknad · kompetensinvandring · Konkurrens · Kvalitet · Skatter · tillväxt · Tjänstesektorn · Välfärd · Valfrihet

Vill politikerna undvika status quo efter nyvalet är det dags att prata politik istället för anklagelser – välfärden, socialförsäkringssystemet och integrationen är alla frågor som behöver uppmärksamhet och tydlighet – inte fler floskler. Stefan, Anna och alla ni andra, från oss alla till er alla – här har ni utgångspunkterna och förslagen.

riksdagshuset

Arbetskraftsinvandring leder inte till dumpade löner

Av Li Jansson, 24 Nov 2014
Arbetsförmedlingen · arbetskraftsinvandring · integration · Lönebildning · migration · sysselsättning

Bra att myten om att arbetskraftsinvandring används för att dumpa löner ifrågasätts allt mer. Det är dock viktigt att särskilja den frågan från behovet av en mer inkluderande lönebildning för att förbättra integrationen och hjälpa utsatta grupper – exempelvis nyanlända asylsökande – att snabbt hitta en sysselsättning.

Byråkrati stoppar utländsk kompetens

Av Fredrik Voltaire, 10 Nov 2014
arbetskraftsinvandring · integration · Kompetens · kompetensinvandring · kunskapsintensiva tjänsteföretag · SvD

Sverige behöver bli bättre på att undanröja tekniska och administrativa hinder som stoppar välutbildade invandrare från att snabbt komma ut i arbetslivet. Detta framgår med smärtsam tydlighet i SvDs reportage om tandläkaren Wael Ghabro idag. Bland annat så bör potentiella arbetsgivare inom såväl näringsliv som offentlig sektor engageras i ett tidigt skede som kunniga behovsställare, genom att bistå vid validering och genom att erbjuda praktikplatser.

En liten seger för kompetensinvandringen

Av Fredrik Voltaire, 29 Aug 2014
arbetskraftsinvandring · kompetensinvandring · LO · Socialdemokraterna

Socialdemokraterna och LO:s svängning om arbetsmarknadsprövningen är en liten seger för Almegas arbete med att lyfta hur viktig kompetensinvandringen är för Sverige. Nu medverkar vi gärna i en konstruktiv dialog kring goda villkor för utländsk arbetskraft. Handläggningstider bör bland annat kortas.

Hög tid för Stefan Löfven att ge besked om arbetskraftsinvandringen

Av Ulf Lindberg, 12 Aug 2014
Andreas Schönström · arbetskraftsinvandring · kompetensinvandring · LO · Socialdemokraterna · Stefan Löfven · Sydsvenskan

Vi står inför ett riksdagsval efter vilket socialdemokraternas ordförande mycket väl kan få uppdraget att bilda regering. För att Sverige ska kunna fortsätta vara en av Europas starkaste ekonomier krävs ett starkt näringsliv som stöds av insiktsfulla politiker. Det vet Stefan Löfven. Därför är det beklagligt att framträdande lokala representanter för partiet står för en […]

LO skjuter brett men missar målet

Av Ulf Lindberg, 22 Maj 2014
arbetskraftsinvandring · arbetsmarknadsprövning · kompetensinvandring · LO

De senaste dagarna har LO, framför allt via taggen #likavillkor på Twitter, lyft frågan om vilka villkor som gäller för människor kommer till Sverige för att arbeta. Det är givetvis en viktig fråga. Men tyvärr så svingar LO brett istället för att hålla sig till sakfrågan. En fråga vi på Almega länge försökt få LO […]

Sverige behöver utländsk kompetens

Av Fredrik Voltaire, 30 Apr 2014
arbetskraftsinvandring · Kompetens · kompetensinvandring · rekrytering

Regeringen och Miljöpartiet gör rätt i att stärka efterkontrollerna av företag som tar in arbetskraft från länder utanför EU för att säkerställa att det handlar om schyssta jobb med schyssta löner. Tjänsteföretagen har stora kompetensbehov och behöver kunna rekrytera även utanför Sveriges och EU´s gränser, men måste samtidigt tåla att granskas.

Sida 1 av 212