Ämne: Arbetsförmedlingen

Alla resurser behövs

Av Marie Silfverstolpe, 13 Nov 2015
Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · integration

Nu är det viktigare någonsin att låta fler aktörer komma in och hjälpa till med validering, praktik och effektiviseringar. Människorna som kommer hit måste få bästa möjliga stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Är ett tydligt uppdrag för Arbetsförmedlingen lösningen?

Av Marie Silfverstolpe, 25 Jun 2015
Almedalen · Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · Eva Nordmark · TCO

Strukturomvandlingar gör att behovet av arbetslöshetsstöd ökar även för tjänstemän. Men är ett tydligare uppdrag för Arbetsförmedlingen att fokusera på tjänstemän verkligen hela lösningen?

Bra att ungdomsarbetslösheten sjunker – men jag är orolig för framtiden

Av Marie Silfverstolpe, 11 Maj 2015
Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · LAS · Mats Wadman · sociala avgifter · ungdomsarbetslöshet

I dag presenterar Arbetsförmedlingen nya siffror om arbetslösheten. I pressmeddelandet skriver de att ”på ett år har antalet ungdomar som är inskrivna arbetslösa minskat med 13,1 procent  – från 80 000 till strax under 70 000 personer.”

Förväntar mig också mer – men på helt andra grunder

Av Marie Silfverstolpe, 31 Mar 2015
Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · LO

LO är missnöjda med regeringens arbetsmarknadspolitik. Jag med – men vi har helt olika utgångspunkter LO och jag.

Förstatligande löser inte integrationsproblemen

Av Li Jansson, 16 Mar 2015
Academedia · Arbetsförmedlingen · Arena Idé · Australien · integration · Migrationsverket · Nacka

Att låta omställnings- och utbildningsföretag ta över helhetsansvaret för integrationen är den enda evidensbaserade effektiviseringslösningen.

Arbetskraftsinvandring leder inte till dumpade löner

Av Li Jansson, 24 Nov 2014
Arbetsförmedlingen · arbetskraftsinvandring · integration · Lönebildning · migration · sysselsättning

Bra att myten om att arbetskraftsinvandring används för att dumpa löner ifrågasätts allt mer. Det är dock viktigt att särskilja den frågan från behovet av en mer inkluderande lönebildning för att förbättra integrationen och hjälpa utsatta grupper – exempelvis nyanlända asylsökande – att snabbt hitta en sysselsättning.

Ta hjälp av företagen att reformera arbetsförmedlingen

Av Marie Silfverstolpe, 03 Okt 2014
Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · Bemanning · Ylva Johansson

Det tåls att säga igen – företagen skapar jobben. Förhoppningsvis tar den nya regeringens arbetsmarknadspolitik hänsyn till det.

Bra tillfälle att se över arbetsförmedlingens roll

Av Marie Silfverstolpe, 09 Sep 2014
Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · matchning

En utredning om arbetsförmedlingen pågår, men det vore välkommet med en skrivning om möjligheter för nya aktörer redan i den kommande regeringsförklaringen.

Arbetsförmedlingen visar upp sin sämsta sida

Av Marie Silfverstolpe, 18 Feb 2014
Arbetsförmedlingen · Arbetsmarknad · jobb · Josefine Wahlberg

Jag blir frustrerad, bekymrad och uppgiven bär jag läser om Josefine Wahlberg och hennes vilja att göra det som regeringen vill – nämligen att anlita Arbetsförmedlingen i jakten på arbetskraft.

Glädjande – men vad kommer att hända?

Av Marie Silfverstolpe, 13 Feb 2014
arbetgivaravgifter · Arbetsförmedlingen · arbetslöshet · Arbetsmarknad · ungdomsarbetslöshet

Så här står det i pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen den 11 februari. ”Närmare 412 000 personer (16-64 år) var i slutet av januari inskrivna som arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd). Det är nästan 11 000 färre än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten till 8,6 procent […]

Sida 1 av 3123