Ämne: Arbetsförmedling

Almega vill se ökad valfrihet på arbetsmarknaden. I valfrihetssystemen flyttas makten till de berörda medborgarna, som får ökade möjligheter till självbestämmande. System för valfrihet till offentligt finansierade tjänster har etablerats i allt högre grad i Sverige, men det finns fortfarande en stor potential att utöka valfriheten. Valfrihet är hörnstenen i moderniseringen av den svenska välfärden.

Företagen ratar Arbetsförmedlingen

Av Marie Silfverstolpe, 28 Sep 2010
Arbetsförmedling · Valfrihet

I förra veckan bloggade jag om vikten av att öppna upp för andra aktörer inom arbetsförmedlingsområdet. Skälet till det var bland annat den senaste rapporten från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. I dag har jag läst nyhetsbrevet från Svenskt Näringsliv och blir än mer bekymrad över hur det har fungerat, läs här att företagen ratar Arbetsförmedlingen. För […]

Arbetsförmedlingen har inte erbjudit företagen praktikanter

Av Marie Silfverstolpe, 23 Sep 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Valfrihet

Nu har Svenskt Näringslivs sista rapport om rekryteringsläget presenterats. Företagen har fått frågan om de under de senaste 12 månaderna har fått en förfrågan från Arbetsförmedlingen om de kan ta emot en praktikant: mer än hälften av företagen har inte fått frågan från Arbetsförmedlingen. Av dem som har fått och avstått är skälen till detta […]

Återigen en undersökning som visar på samma sak!

Av Marie Silfverstolpe, 15 Sep 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanning · Valfrihet

Småföretagarna är missnöjda med Arbetsförmedlingen och känner större förtroende för andra rekryteringsvägar. Kritiken är störst bland de yngre företagarna och kvinnorna är mer kritiska än männen. Rekryteringsföretag och bemanningsföretag hade betydligt bättre omdöme.

Äntligen någon som ställer den korrekta frågan!

Av Marie Silfverstolpe, 06 Sep 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Arbetsmiljö

Idag fick jag tidningen Arbetsmarknaden i min hand. Ett mycket  bra nummer. Mina ögon föll på inledaren där chefredaktören Ewa Persson diskuterar hur svårt det är för tidningen att kunna göra en valguide om vad partierna tycker  i arbetsmarknadsfrågor. Det har  jag förståelse för eftersom det hela tiden kommer utspel. Jag delar även hennes analys att […]

Klipp dig och skaffa dig ett jobb!

Av Marie Silfverstolpe, 05 Jul 2010
Almedalen · Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Seminarium · Utbildning

I morse diskuterade jag  Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Det var SACO studentråd som hade bjudit in mig, Tomas Tobé (M) och Mikael Damberg (S) att diskutera.

En stor seger!

Av Marie Silfverstolpe, 19 Maj 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Valfrihet

I dag känns det som många vunnit en stor seger. Riksdagen har nämligen fattat beslut om att säga ja  ja till en ny lag om valfrihet för arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Lagförslaget innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder ett så kallat valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom förmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Bra rapport från Riksrevisionen

Av Marie Silfverstolpe, 04 Maj 2010
Arbetsförmedling

Enligt information på riksdagens hemsida kommer kammaren att den 6 maj behandla proposition 2009/10 146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen. I dag kom en rapport från Riksrevisionen, Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter. I den kan man bland annat läsa: Användningen av Arbetsförmedlingen varierar. Exempelvis använder stora arbetsgivare förmedlingen mer, men oftast enbart internettjänsterna. Vissa arbetsgivare väljer bort förmedlingen för […]

Hur ska man hitta ett jobb?

Av Marie Silfverstolpe, 26 Apr 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Valfrihet

Idag presenterar Svenskt Näringsliv den andra delen i vårens rekryteringsenkät. Den här gången handlar det om vilka rekryteringsvägar företagen använt när de söker nya medarbetare. Föga förvånande är det informella kontakter som är det överlägset vanligaste sättet medan användandet av arbetsförmedlingen har sjunkit. Ungefär nio av tio av våra företag tycker att det informella sättet […]

Att söka men inte finna..

Av Marie Silfverstolpe, 16 Apr 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Kompetens

Det är rubriken på Svenskt Näringslivs rapport om rekryteringsläget. Medlemmarna i Almegas förbund skulle möjligen kunna citera Hamlet – Att vara eller inte vara det är frågan. För trots att det varit en lågkonjunktur har mer än hälften av våra företag försökt rekrytera, betydligt fler än Svenskt Näringsliv som helhet. Även den här enkäten visar […]

Valfrihet – vad innebär det?

Av Marie Silfverstolpe, 07 Apr 2010
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Kvalitet · Valfrihet

I måndags intervjuades Ulf Lindberg i Rapport om den enkät som visat vilket litet förtroende för Arbetsförmedlingen som enskilda medborgare har. Jag är övertygad om att svenska folket vill ha möjlighet att fritt välja bland ett antal godkända leverantörer.

Sida 5 av 6Första...23456