Ämne: A-kassa

En arbetslöshetskassa vars främsta uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till personer som är arbetslösa.

Bra förslag från regeringen

Av Marie Silfverstolpe, 11 Apr 2011
A-kassa · Arbetsmarknad · Försäkringar · Regelverk · Sjukfrånvaro · Skatter

Så har då, äntligen, regeringens förslag kommit när det gäller anpassningar av sjukförsäkringen. Det är bra eftersom det har varit så mycket diskussion kring enskilda fall i stället för att diskutera fördelarna för såväl arbetsgivare som arbetstagare med fasta tidsgränser. Det märks också i kommentarerna. En fråga som direkt berör arbetsgivarna och som vi och […]

A-kassan inte viktigast

Av Marie Silfverstolpe, 31 Mar 2011
A-kassa · Facklig verksamhet · Seminarium

I går var jag på ett seminarium som LO anordnade om arbetslöshetsförsäkringen. En norsk och en finsk forskare presenterade rapporter med innebörden att den fackliga organisationsgraden skulle påverkas om arbetslöshetskassorna i framtiden inte administreras av de fackliga organisationerna. Seminariet var ett inlägg i debatten kring utredningen om Hållbara Försäkringar. Just frågan om den fackliga organisationsgraden […]

Sida 5 av 512345