Kategori: Featured

Regeringen utreder regler om upphandling

Av Stefan Holm, 27 Okt 2017

Över 60 procent av alla annonserande upphandlingar i Sverige görs under tröskelvärdena och styrs av svenska regler, dvs inte av EU:s upphandlingsdirektiv. Räknar man dessutom in direktupphandlingar är det ännu fler. Går det att göra dessa regler mer flexibla? Ja, den frågan har regeringen ställt och därför tillsatt en utredare. Jag ingår i utredningens expertgrupp.

Försöken att hitta en lösning för att korta ned betaltiderna i näringslivet har nu lett fram till ett förslag till en frivillig kod om betaltider för SME-företag. Förslaget som bl.a. Almega och STD företagen drivit fram i diskussion med representanter för de 15 till omsättningen största svenska företagen kommer sannolikt förbättra situationen för små och medelstora företag verksamma i Sverige. Dessutom kommer regeringen föreslå ett regelverk där större svenska företag måste redovisa sina betaltider för att öka transparensen.