Ulf Lindberg — 64 inlägg

Näringspolitisk chef på Almega. Arbetar för att förbättra för tjänsteföretag så att vi kan vidareutveckla tjänstesamhället Sverige.

Kloka ord från hundraåring om hemtjänst och RUT

Av Ulf Lindberg, 24 Apr 2013
hemservice · hemtjänst · RUT

På Stockholms läns landstings webbplats Vårdguiden bloggar Dagny Carlsson, som nått den aktningsvärda åldern av 100 år. Hennes bloggnamn är därför just ”Hundraåringen”. Nyligen skrev hon att många äldre behöver hjälp av hemtjänsten för att klara många mest elementära bestyr.

Ska alla småföretag med?

Av Ulf Lindberg, 05 Apr 2013
Konkurrens · Offentlig marknad · Socialdemokraterna · Välfärd · Valfrihet

I dag skriver socialdemokraternas Stefan Löfven och Mikael Damberg på SvD Brännpunkt att man vill fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft så att företagen kan expandera och nyanställa. Det är en lovvärd målsättning. Inte minst är det välkommet med satsningar som ska underlätta för små företag. Det finns all anledning att tro på att det […]

Myter får inte ligga till grund för systemskifte

Av Ulf Lindberg, 15 Feb 2013
Facklig verksamhet · Omsorg · Vård

Nyligen presenterade en av Sveriges ledande experter på EU-rätt och offentliga upphandlingar ett rättsutlåtande som tydligt visar att kommuner och landsting vid offentliga upphandlingar inte har rätt att utesluta vissa företag, eller gynna andra, på grund av deras driftsform. Almega hade bett att få denna fråga avgjord mot bakgrund av förslag från bland annat Kommunal […]

RUT en intäktskälla för staten

Av Ulf Lindberg, 05 Dec 2012
Arbetsmarknad · Hushållsnära tjänster · Skatter

I och med att Riksdagen idag fattar beslut om att förtydliga reglerna för RUT-avdraget så att det även kommer gälla läxhjälp för gymnasieelever så har diskussionen om RUT-avdraget blossat upp på nytt. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt hävdade i söndagens Agenda som sändes i SVT att vanliga skattebetalare subventionerar att folk köper städning och barnpassning. Det är […]

Den svenska välfärdsmodellen stärker vår konkurrenskraft

Av Ulf Lindberg, 04 Dec 2012
Omsorg · Utbildning · Vård

Imorgon anordnar vi konferensen Perspektiv på den svenska välfärden där vår framgångsrika svenska välfärdsmodell kommer att diskuteras. I motsats till den bild man ofta får i media hör den svenska välfärden till de bästa i världen. Vår nordiska tradition av en väl fungerande skola, vård och omsorg, skattefinansierad och lika för alla, är något vi […]

Nu är vi i gång i Almedalen!

Av Ulf Lindberg, 02 Jul 2012
Almedalen · Seminarium

Seminarieprogrammet i gång, Bloggplats H12 Wisby Strand är redan välbesökt och Torehammars tidsmaskin inkopplad. I år är Almegas grundtema arbetsmarknadsfrågorna. Hur ska den växande tjänstesektorn hitta medarbetare? Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden och kunna stanna där längre? Vi har reformförslagen som bidrar till att göra det möjligt.  Välkommen till Almega på stranden ett […]

Almega i Almedalen 2012 – Reformer för tjänstesamhällets arbetsmarknad

Av Ulf Lindberg, 25 Jun 2012
Almedalen · Arbetsmarknad · Bloggplats H12 · Kompetens · Seminarium · ungdomsarbetslöshet

Under årets Almedalsvecka arrangerar vi tre seminarier om en arbetslinje för tjänstesamhället. Här kommer vi att presentera reformer för nya jobb för de allt för många som i dag står utanför. Reformer som behövs om vi på allvar vill minska arbetslösheten och skapa en arbetsmarknad med bättre fungerande matchning där människor ges större möjligheter till […]

Starta Eget – app för nyföretagare!

Av Ulf Lindberg, 23 Apr 2012
Entreprenörskap · Sociala medier

Almega är nationell partner till NyföretagarCentrum sedan flera år. Vi är mycket stolta över att genom vår kunskap och expertis kunna bidra till att många får en bra start på ett framgångsrikt företagande.

Om din välfärd

Av Ulf Lindberg, 06 Jan 2012
Omsorg · Utbildning · Valfrihet · Vård

De senast 20 åren har det hänt mycket inom vård, omsorg och skola både när det gäller mångfald och valfrihet. Med anledning av de diskussioner kring privata företag i välfärden som pågår nu har Svenskt Näringsliv tagit fram skriften Din välfärd.  

Låt 2012 bli året då vi bejakar det nya

Av Ulf Lindberg, 03 Jan 2012
Arbetsmarknad · Forskning · Skatter · Tjänsteinnovation

Förväntningarna på 2012 utifrån tjänstesektorns perspektiv kan väl snarast beskrivas med skräckblandad förtjusning.  Den förväntade lågkonjunkturen med en eventuell finanskris utlöst av skuldkrisen i flera europeiska länder kommer, om den kommer med full kraft, påverka allt och alla inklusive tjänstesektorn. Samtidigt är tjänstesektorn en fortsatt succé i termer av nya jobb och tillväxt i pengar […]

Sida 5 av 7Första...34567