Stefan Holm — 40 inlägg

Almegas expert på offentliga upphandlingar. Intresse för offentlig marknad, valfrihetsfrågor och när myndigheter konkurrerar osunt med företag.

Regeringen utreder regler om upphandling

Av Stefan Holm, 27 Okt 2017

Över 60 procent av alla annonserande upphandlingar i Sverige görs under tröskelvärdena och styrs av svenska regler, dvs inte av EU:s upphandlingsdirektiv. Räknar man dessutom in direktupphandlingar är det ännu fler. Går det att göra dessa regler mer flexibla? Ja, den frågan har regeringen ställt och därför tillsatt en utredare. Jag ingår i utredningens expertgrupp.

Nu blir Offentlig upphandling ännu krångligare

Av Stefan Holm, 15 Maj 2017

Kristdemokraterna gör samma tolkning som regeringen. Att Sverige måste införa tvingande arbetsrättsliga regler i offentliga upphandlingar. Kraven ska ställas när det är behövligt, menar de. Men vad som är behövligt är inte alls så tydligt som man skulle önska sig. Övriga allianspartier och de flesta experter i offentlig upphandling i Sverige har en annan uppfattning. […]

För bättre offentliga affärer

Av Stefan Holm, 11 Apr 2017
offentlig upphandling · Upphandling · upphandlingsdagen

Det är alltid givande att få arrangera Upphandlingsdagen och inte minst i år. För tredje året i rad är Almegas Upphandlingsdag genomförs. I år befann vi oss på Münchenbryggeriet i Stockholm och med ett rekord i deltagande cirka 340 personer. Vi hittat vår egen form och uttryck för arrangemanget. Vi vill sätta affären i fokus […]

dsc_0549

Att jobba som inköpare

Av Stefan Holm, 06 Dec 2016
Offentlig marknad · offentlig upphandling · Region Skåne

Jag har gjort något bra. Jag har praktiserat på två offentliga inköpsavdelningar. Under de snart 15 år som jag har varit engagerad i upphandlingsfrågor har jag träffat hundratals upphandlare, företagare och politiker och pratat offentlig upphandling. Men jag har aldrig satt mig ner och jobbat med enskilda upphandlingar eller tagit en aktiv roll i inköpsprocessen.

stefan

Sant och falskt om nya upphandlingsregler

Av Stefan Holm, 16 Sep 2016
TCO · Upphandling

Senaste dagarna har debatten gått varm om nya upphandlingsregler. TCO har publicerat ett blogginlägg där man försöker skjuta ner ett antal påståenden om de nya upphandlingsreglerna. Jag välkomnar diskussionen om sakfrågan och tycker att viktigt att TCO inte står oemotsagda eftersom deras utläggning inte stämmer eller ger hela bilden.

Så här säljer du på den offentliga marknaden

Av Stefan Holm, 13 Sep 2016
Offentlig marknad · offentlig upphandling · Upphandlingspodden

Almegas Upphandlingspodd är gjord för dig som är nyfiken på den offentliga marknaden eller vill öka dina kunskaper för att vinna fler upphandlingar. Marknaden för offentlig upphandling är enorm, uppemot 800 miljarder kronor varje år, och nästan alla tjänstebranscher levererar till den offentliga sektorn. Därför är det viktigt för tjänstesektorn att marknaden fungerar.

upphandling-wide-2

Ny LOU utan långsiktiga spelregler

Av Stefan Holm, 23 Jun 2016
LOU · Offentlig marknad · offentlig upphandling

Ja, Almega har haft många synpunkter på regeringens proposition om nytt regelverk om upphandling. Inte minst efter Lagrådets tydliga kritik, se till exempel vad Anna-Karin Hatt skrev.

En exkluderande upphandling skapar inga jobb

Av Stefan Holm, 01 Jun 2016
LOU · offentlig upphandling · sociala krav

Redan innan nya LOU är på plats förändras den offentliga upphandlingen i Sverige. Debatten om vad upphandlingen faktiskt ska åstadkomma har fått mycket stora effekter.

En elefant i glasaffären

Av Stefan Holm, 30 Mar 2016
LOU · Offentlig marknad · offentlig upphandling · sociala krav

Fler arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling säger regeringen. Därför vill de lägga till ännu fler paragrafer i nya LOU. Men förslaget är både dåligt underbyggt och diskriminerande för svenska företag. En sak är helt klar. Offentlig upphandling kommer bli än mer komplicerad.

Vita jobb och fackliga kontroller

Av Stefan Holm, 21 Jan 2016
Konkurrensverket · offentlig upphandling · Svenskt Näringsliv · Vita jobb

Konkurrensverket har uttalat sig om Vita jobb-modeller, som har använts av kommuner i tjänsteupphandlingar. Den fråga som väckt intresse har varit om det är förenligt med lagstiftning att kommunerna använder sig av fackliga ombudsmän för att genomföra kontrollerna hos företagen.

Sida 1 av 41234